วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช. ผนึก 3 หน่วยงาน หารือสร้างเชื่อมั่น ปชช. ใช้บริการ 'พร้อมเพย์'

กสทช. ผนึก 3 หน่วยงาน หารือสร้างเชื่อมั่นประชาชนใช้บริการทางการเงินผ่านมือถือ พร้อมช่วยยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการ...

วันที่ 12 ก.ย.59 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และนายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชุมหารือ เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการของ 2 อุตสาหกรรม ณ สำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ได้มีข้อสรุปของการประชุมหารือ ดังนี้ โดยระยะสั้น มีการดำเนินการ 5 เรื่อง

1. สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช. จะออกหนังสือกำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ดำเนินตามกระบวนการพิสูจน์ตัวตน และกำหนดมาตรการให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดด้วย

2. ธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ Mobile Banking, Internet Banking และ Prompt Pay โดยในกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่สูญหาย จะต้องแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ที่ใช้บริการอยู่ทราบ เพื่อยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว และแจ้งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อขอออกซิมการ์ดใหม่ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน

3. ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้ดำเนินการแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ระงับบริการ Mobile Banking, Internet Banking และ Prompt Pay ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

4. ในระหว่างที่ยังไม่มีระบบการเชื่อมต่อตรงระหว่างธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ธนาคารพาณิชย์แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งาน Mobile Banking, Internet Banking และ Prompt Pay ให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทราบ เพื่อจะได้มีการดูแลเป็นกรณีพิเศษ

5. การออกซิมการ์ดใหม่สำหรับเลขหมายที่มีการใช้บริการ Mobile Banking และ Internet Banking ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 หน่วยงาน จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการศึกษาและนำเสนอแนวทางในรายละเอียด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้กับประชาชน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายรัฐบาล National e-Payment ในระยะยาวต่อไป.

กสทช. ผนึก 3 หน่วยงาน หารือสร้างเชื่อมั่นประชาชนใช้บริการทางการเงินผ่านมือถือ พร้อมช่วยยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการ... 12 ก.ย. 2559 15:32 12 ก.ย. 2559 17:38 ไทยรัฐ