วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป้องกันตาบอด 7 วันกินปลา 2 ม้ือ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานในวัยกลางคนและสูงอายุ ควรจะกินปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 มื้อ ซึ่งจะได้รับกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า 3 ในปริมาณวันละ 500 มิลลิกรัม ป้องกันโรคจอตา จากโรคเบาหวานเอาไว้ได้

โรคของตาโรคนี้มักจะเป็นโรคแทรกซ้อนใหญ่ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเกือบทั่วโลกต้องสูญเสียการมองเห็นไป เพราะเหตุที่เส้นโลหิตฝอยของเนื้อเยื่อที่อยู่หลังลูกตา ที่มีปฏิกิริยากับแสงได้เสื่อมลง การที่ผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นประกอบกับอายุคนยืนขึ้น ก็เป็นเหตุให้ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นเบาหวาน ต้องมีสภาพพิการจำนวนมากขึ้น.

ผู้ป่วยโรคเบาหวานในวัยกลางคนและสูงอายุ ควรจะกินอาหารปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 มื้อ ซึ่งจะได้รับกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า 3 ในปริมาณวันละ 500 มิลลิกรัม ป้องกันโรคจอตา จากโรคเบาหวานเอาไว้ได้ 12 ก.ย. 2559 15:04 12 ก.ย. 2559 15:06 ไทยรัฐ