วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุสลิม 3 พันคน ร่วมละหมาดฮารีรายอ แน่นศูนย์เยาวชนเทศบาลยะลา

ชาวไทยมุสลิมใน จ.ยะลา และใกล้เคียงกว่า 3 พันคน ร่วมละหมาดที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เนื่องในวันอีฏิ้ลอัดฮา หรือฮารีรายอ ก่อนจะมีการบริจาคทาน เชือดสัตว์พลีทาน โดย ผวจ.ยะลา ร่วมมอบเงินแก่เด็กท่ีมาร่วมพิธีด้วย...

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 12 ก.ย. ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เขตเทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา สมาพันธ์องค์กรมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย น.พ.อนันตชัย ไทยประทาน ประธานคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการมัสยิดกลางยะลา และชุมชนมุสลิมในจังหวัดยะลาหลายองค์กร ได้ร่วมกันจัดพิธีละหมาด เนื่องในวันอีฏิ้ลอัดฮา หรือวันรายอฮัจยี หรือฮารีรายอ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ จ.ยะลาได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลอีฏิ้ลอัดฮา โดยมีชาวไทยมุสลิม ทั้ง มุสลิม(ชาย) มุสลิมะห์ (หญิง) และเด็ก ในพื้นที่ จ.ยะลา และใกล้เคียง เดินทางมาร่วมกันประกอบพิธีละหมาด กว่า 3,000 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้เข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์เยาวชนและบริเวณรอบนอกอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชน

สำหรับพิธีละหมาดวันตรุษอีฏิ้ลอัดฮา ถือเป็นศาสนกิจที่สำคัญที่สุด ซึ่งมุสลิมทุกเพศทุกวัยจะต้องไปร่วมกันละหมาดที่มัสยิดใกล้บ้านหรือในสถานที่ที่จัดไว้ เมื่อพิธีละหมาดเสร็จสิ้น โต๊ะอิหม่าม ก็จะบรรยายธรรม (คุตบะห์) จากนั้น จะมีการแสดงความยินดีและขออภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิด ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และมีการบริจาคทานให้กับเด็ก คนชรา หรือผู้ยากไร้ พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน

นอกจากนั้น วันตรุษอีฏิ้ลอัดฮา ยังมีพิธีกรรมที่สำคัญ คือ การเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน) ซึ่งชาวไทยมุสลิมถือว่าจะได้เข้าใกล้ต่ออัลลอห์ด้วยการการเชือดสัตว์พลีต่อพระองค์ สำหรับสัตว์ที่นำมาทำทานในพิธี จะมี วัว ควาย แพะหรือ แกะ โดยชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่ จ.ยะลา ส่วนใหญ่จะนิยมเชือดวัวเพราะวัว 1 ตัว สามารถแบ่งได้หลายส่วน และสามารถทำทานได้ทั้งครอบครัว ซึ่งเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่าในพิธีกุรบานนี้ จะนำไปขายไม่ได้ นอกจากทำอาหารเลี้ยงหรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ เท่านั้น

โอกาสเดียวกันนี้ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา ยะลา ได้ร่วมมอบเงินให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมละหมาดในวันสำคัญนี้ด้วย. 

ชาวไทยมุสลิมใน จ.ยะลา และใกล้เคียงกว่า 3 พันคน ร่วมละหมาดที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เนื่องในวันอีฏิ้ลอัดฮา หรือฮารีรายอ ก่อนจะมีการบริจาคทาน เชือดสัตว์พลีทาน โดย ผวจ.ยะลา ร่วมมอบเงินแก่เด็กท่ีมาร่วมพิธีด้วย... 12 ก.ย. 2559 13:03 12 ก.ย. 2559 14:25 ไทยรัฐ