วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เรียก ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ รายงานตัวคุมประพฤติ หลังได้รับอภัยโทษ

อธิบดีกรมคุมประพฤติเรียก "ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม" อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ เข้ารายงานตัว ภายหลังได้รับการลดวันต้องโทษ ปล่อยตัวออกจากเรือนจำแต่ยังถูกคุมประพฤติอีก 11 วัน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.เวลา 10.00 น. ที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต้องโทษคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และได้รับการอภัยโทษตาม พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ 2559 ตามเกณฑ์เงื่อนไขการลดวันต้องโทษ โดยได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เข้ารายงานตัวกับ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ซึ่งนายชนม์สวัสดิ์ มีกำหนดเงื่อนไขให้ถูกคุมความประพฤติเป็นเวลา 11 วัน ถึงวันที่ 18 กันยายน 2559      


พ.ต.อ.ณรัชต์ เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีผู้ได้รับการพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษ ที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติประมาณ 35,000 รายต่อปี สำหรับสถิติผู้ได้รับการพักการลงโทษ ในปีงบประมาณ 2559 (ถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) มีจำนวน 11,686 ราย และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษมีจำนวน 29,246 ราย โดยที่ผ่านมากรมคุมประพฤติได้พยายามเพิ่มความเข้มข้นและมีมาตรการต่างๆ ไม่ให้บุคคลที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติไปก่อความเสียหายอีก โดยต้องสร้างความสมดุลระหว่างการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี และการปกป้องสังคมจากการกระทำผิดซ้ำของคนกลุ่มนี้.

อธิบดีกรมคุมประพฤติเรียก "ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม" อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ เข้ารายงานตัว ภายหลังได้รับการลดวันต้องโทษ ปล่อยตัวออกจากเรือนจำแต่ยังถูกคุมประพฤติอีก 11 วัน 12 ก.ย. 2559 12:52 12 ก.ย. 2559 13:10 ไทยรัฐ