วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตราด เดินหน้าพัฒนา ต.ไม้รูด รองรับความเจริญ-เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตราด เดินหน้าพัฒนา ต.ไม้รูด รองรับความเจริญ-เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  • Share:

นายก อบต.ไม้รูด เผยถึงการใช้พื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นเขต ศก.พิเศษ โดยการขยายผิวถนน ก่อสร้างสถานีตรวจสอบสินค้า คาดจะเห็นความชัดเจนในปี 60 และพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางข้ามชายแดนมาพักผ่อนตามชายหาดต่างๆ ...

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59 นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่สาธารณประโยชน์ของ ต.ไม้รูด รวมกว่า 800 ไร่ ได้ถูกประกาศให้เป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กินพื้นที่รวม 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านไม้รูด หมู่ 2 บ้านหนองม่วง และหมู่ 5 บ้านห้วงบอน ทางรัฐบาลได้กำหนดให้ ต.ไม้รูด เป็นศูนย์กลางที่ตั้งของสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพี่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ เปิดโอกาสให้นักลงทุนภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาลงทุน ส่วนพื้นที่รอบๆ นอกจะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเหลืองโดยเฉพาะช่วงที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน และอีกโซนจะเป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม รวมทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นเมืองเกษตรกรรม และการลงทุนเชิงพาณิชย์

อาคารสถานีตรวจสอบสินค้าขาเข้าและออก
วงเวียนโลมา ที่ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด


นายสุรศักดิ์ ได้กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ในพื้นที่ ต.ไม้รูด มีการพัฒนาก้าวไปข้างหน้าจนมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาด้านสาธารณูประโภคต่างๆ เพื่อพร้อมรองรับความเจริญจากการเปิดประชาคมอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่กำลังจะเกิดขึ้นและเห็นความชัดเจนในช่วงปี 2560 ยกตัวอย่างเช่น มีการขยายผิวการจราจรให้กว้างขึ้น ก่อสร้างอาคารสถานีตรวจสอบสินค้าขาเข้าและออก ด้วยระบบเอกซเรย์ที่ทันสมัยของด่านศุลกากรคลองใหญ่ มีการปรับปรุงถนนทุกสายที่เข้าสู่ชายทะเลและหาดบานชื่น ที่กล่าวมานั้นได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าในช่วงปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางข้ามชายแดนมาท่องเที่ยวพักผ่อนตามชายหาดต่างๆ ที่มีความสวยงามหลายแห่ง ตลอดเส้นทางเลียบชายทะเล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้