วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงชนบท พัฒนา-สร้างทางจักรยาน กระตุ้นท่องเที่ยวพัทยา-ชลบุรี

ทางหลวงชนบท ดำเนินการพัฒนาเส้นทาง ระยะทางกว่า 13 กม. ตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 3–ทางหลวงหมายเลข 331 อ.บางละมุง พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน หวังกระตุ้นท่องเที่ยวพัทยา-ชลบุรี ...

วันที่ 12 ก.ย. 59 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ด้วยเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยว นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร วิหารเซียน พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ ดังนั้น เมืองพัทยาจึงได้นำเส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 3 – ทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว มาอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา


กรมทางหลวงชนบท จึงได้ทำการปรับปรุงเป็นเส้นทางดังกล่าว พร้อมสร้างทางจักรยาน สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน หรือการสันทนาการ และส่งเสริมการท่องเที่ยว การชมทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแบบครอบครัว

การก่อสร้าง มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ เชื่อมกับถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ที่ กม.0+000 แนวทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกผ่านสายทาง ชบ.1008 ผ่านสายทาง ชบ.3020 ผ่านสายทาง ชบ.5010 และผ่านสายทาง ชบ.1003 จนไปสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม.13+662 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ระยะทางรอบ 13.662 กิโลเมตร


สำหรับรูปแบบการก่อสร้างสายดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 สายทาง ดังนี้

1. ช่วง ชบ.1008 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+900 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ทางจักรยาน 2 ข้าง กว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง ระยะทางก่อสร้าง 4.900 กิโลเมตร

2. ช่วง ชบ.3002 จาก กม.ที่ 5+100 ถึง กม.ที่ 6+467.205 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางก่อสร้าง 1.367 กิโลเมตร

3. ช่วง ชบ.5010 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+640.178 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางก่อสร้าง 2.640 กิโลเมตร

4. ช่วง ชบ.1003 จาก กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 9+544.972 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยาน กว้างข้างละ 2.50 เมตร ระยะทางก่อสร้าง 4.744 กิโลเมตร

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2560 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 144.950 ล้านบาท

ทางหลวงชนบท ดำเนินการพัฒนาเส้นทาง ระยะทางกว่า 13 กม. ตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 3–ทางหลวงหมายเลข 331 อ.บางละมุง พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน หวังกระตุ้นท่องเที่ยวพัทยา-ชลบุรี ... 12 ก.ย. 2559 11:58 12 ก.ย. 2559 14:36 ไทยรัฐ