วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Eat dirt

Sweat สเวท หมายถึง เหงื่อ เหงื่อออก ท่านลองดูประโยคนี้สิครับ เอียน (Ian) เล่าถึงการรอคำตอบจากบริษัทจีนให้ฟังว่า I had to sweat it out for a month before knowing the answer from the Chinese company. ผู้อ่านท่านครับ sweat it out หมายถึง wait with nervousness, wait with anxiety หรือ wait with strain คอยด้วยความกังวลใจ

นอกจากนั้น sweat it out ยังสื่อถึง endure until the end หรือ endure until the completion อดทนอดกลั้นจนถึงที่สุด จนถึงความสำเร็จ There isn’t much one can do during a heavy storm except sweat it out. ในระหว่างที่มีพายุหนัก ไม่มีอะไรที่เราจะทำได้มากไปกว่าอดทนรอจนกว่าพายุสงบ

Torn หมายถึง ฉีกขาด แต่ถ้า torn between หมายถึง unable to choose between รักพี่เสียดายน้อง ไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ Phyllis’s torn between his education and his job at the moment. ฟิลลิสไม่สามารถเลือกได้ระหว่างการศึกษาและงานของเขาในตอนนี้

Dirt หมายถึง ดิน โคลน สิ่งสกปรก เรื่องลามก ฝรั่งมีคำว่า eat dirt ถ้าแปลตรงตัวก็คือ กินสิ่งสกปรก แต่ในความหมายที่ใช้กัน สื่อถึง accept insults without comment or complaint ยอมรับการดูถูก คำสบประมาท โดยไม่มีคำโต้แย้ง Phillip eat dirt in the meeting room. ฟิลลิปยอมรับคำสบประมาทโดยไม่โต้แย้งใดๆในห้องประชุม.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

12 ก.ย. 2559 10:52 12 ก.ย. 2559 10:52 ไทยรัฐ