วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดเครดิตบูโรแก้ไขยังไงดี?

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครดิตบูโร ซึ่งมีหลายคนยังสับสน และมีข้อสงสัยหลายประการ บทความฉบับนี้ผมคัดเลือกมาเฉพาะคำถามที่น่าสนใจครับ เชื่อว่าจะเป็นคำถามที่มีประโยชน์กับหลายๆ ท่านนะครับ

คำถามที่ 1 เครดิตบูโร คืออะไร ทำไมต้องมีเครดิตบูโร
 
ตอบ เครดิตบูโร เป็นชื่อที่คนทั่วไปเรียกกันจนติดปาก มีชื่อทางการว่า บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ทำธุรกิจข้อมูลเครดิต คือมีหน้าที่เก็บข้อมูลสินเชื่อต่างๆ ของคนที่กู้เงิน ทำไฟแนนซ์รถ หรือทำบัตรเครดิตกับแบงก์หรือสถาบันการเงิน และเก็บประวัติการชำระค่างวด ค่าผ่อนรถ ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตที่แบงก์ และสถาบันการเงินส่งข้อมูลมาให้เครดิตบูโรทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ไม่ว่าชำระครบ ชำระบางส่วน ยังไม่ได้ชำระเลย หรือปิดบัญชีแล้วเคลียร์แล้ว ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละบัญชี แล้วเก็บไว้จนกว่าคุณหรือคนขอกู้สินเชื่อแบงก์ให้ความยินยอม ก็จะเปิดเผยให้แบงก์หรือสถาบันการเงินที่ขอกู้ดูประวัติการชำระ เงินกู้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร จ่ายครบ จ่ายตรงหรือไม่ เพื่อให้การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปด้วยความเร็ว และป้องกันไม่ให้แบงก์และสถาบันการเงินเกิดหนี้เสีย หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ดังเช่นในอดีต

คำถามที่ 2 เครดิตบูโรมีประโยชน์อย่างไร
 
ตอบ เครดิตบูโร มีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งต่อประชาชนผู้ขอกู้เงิน แบงก์ สถาบันการเงิน และประเทศชาติ

1. ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ลูกค้าที่ขอกู้เงินและขอบัตรเครดิต รวมทั้งสินเชื่ออื่นๆ ได้รับความรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อ เนื่องจากเครดิตบูโรจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อให้แก่ผู้บริโภค ที่มีกำลังความสามารถในการชำระคืนหนี้ โดยให้ข้อเท็จจริงผ่านข้อมูลเครดิตของผู้บริโภค อันจะทำให้สถาบันการเงิน รู้จักผู้บริโภคที่มาขอสินเชื่อนั้นในแง่มุมที่สำคัญ เช่น ภาระหนี้ ประวัติการชำระ วินัยทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อได้ดีขึ้น

2. แบงก์และสถาบันการเงินมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า และช่วยการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม ป้องกันปัญหาหนี้เสีย หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินต่างๆ

3. ทำให้ระบบสถาบันการเงินของประเทศมีความมั่นคง เนื่องจากเครดิตบูโรสนับสนุน นโยบายในการสร้างเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการให้สินเชื่อที่มีคุณภาพของสถาบันการเงินสร้างความเท่าเทียมในโอกาสของการได้รับพิจารณาสินเชื่อ และปกป้องคุ้มครองสิทธิในเรื่องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ขอสินเชื่อทุกราย

คำถามที่ 3 สามารถตรวจเครดิตบูโรทางโทรศัพท์ หรืออีเมล หรือมอบอำนาจให้คนอื่นมาตรวจได้หรือไม่
 
ตอบ ปัจจุบัน กฎหมายเครดิตบูโร ยังไม่อนุญาตให้เครดิตบูโร ตรวจเครดิตบูโรให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมลได้ เนื่องจากข้อมูลเครดิตเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นความลับ การขอข้อมูลลูกค้าจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ขอข้อมูลอย่างรัดกุม และทำด้วยความระมัดระวัง ป้องกันผู้แอบอ้าง หรือผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเสียหายได้ กรณีที่คุณไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง คุณก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นมาขอรายงานข้อมูลเครดิตบูโรได้ โดยคุณมอบบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงให้กับผู้รับมอบอำนาจมายื่นแทนได้ หรือสอบถามรายละเอียดที่คอลเซ็นเตอร์ เครดิตบูโร 0-2643-1250
 
คำถามที่ 4 ทำไมเครดิตบูโรต้องเก็บข้อมูล 3 ปี เครดิตบูโรเก็บข้อมูลสินเชื่อได้อย่างไร ในเมื่อไม่เคยอนุญาตให้เก็บ
 
ตอบ กฎหมายเครดิตบูโร ได้กำหนดให้เครดิตบูโรเก็บข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลไม่เกิน 3 ปี โดยการบันทึกข้อมูลในรายงานเครดิตบูโร เครดิตบูโรแสดงข้อมูลทุกประเภทสินเชื่อไม่เกิน 3 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ และเหมาะสมในการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าได้ โดยการเก็บข้อมูลสินเชื่อของเครดิตบูโรในไทยไม่เกิน 3 ปี เป็นระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่สั้น เมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลของเครดิตบูโรหลายแห่งในต่างประเทศ ที่เก็บข้อมูลไว้ 5-7 ปี

เมื่อคุณได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อจากแบงก์หรือสถาบันการเงินแล้ว กฎหมายเครดิตบูโร ได้กำหนดให้แบงก์และสถาบันการเงิน มีหน้าที่ส่งข้อมูลลูกค้าที่ได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อให้แก่เครดิตบูโร โดยไม่ต้องขออนุญาต หรือขอความยินยอมจากลูกค้าให้เก็บข้อมูล
 
คำถามที่ 5 ทำไมต้องตรวจเครดิตบูโร
 
ตอบ การตรวจข้อมูลเครดิตบูโร ก็เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพประจำปี แต่เป็นการตรวจสุขภาพประวัติสินเชื่อของตนเองที่ถูกบันทึกไว้ เช่น การจ่ายเงินกู้ การจ่ายบัตรเครดิต การจ่ายค่างวดรถกับไฟแนนซ์ ถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาตรงจุดไหน เพื่อให้เราสามารถควบคุมและดูแลการกู้เงินและการใช้สินเชื่อได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นการสร้างเครดิตดีๆ ไว้ใช้ในอนาคต หากพบว่าประวัติของตนเองมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้อง จะได้ขอตรวจสอบแก้ไขประวัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ นอกจากนี้ ก่อนจะไปยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ก็ควรที่จะตรวจสอบประวัติเครดิตของตนเองก่อนว่าจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย หรือไม่ เพื่อความมั่นใจในการยื่นขอสินเชื่อ หรือเพื่อดูว่ามีใครแอบนำเอกสารหลักฐานส่วนตัวของเราไปยื่นขอสินเชื่อ หรือทำบัตรเครดิตหรือไม่

สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com  ได้เลยครับ

อ่านเพิ่มเติม

- หนี้บัตรเครดิต ปลดยังไงจ่ายน้อยที่สุด
- จ่าย-ไม่จ่ายบัตรเครดิต จะโดนฟ้องหรือไม่?

Facebook: ทนายเจมส์ LK

ทนายเจมส์

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอคำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเครดิตบูโร ซึ่งมีหลายคนยังสับสน และมีข้อสงสัยหลายประการ บทความฉบับนี้ผมคัดเลือกมาเฉพาะคำถามที่น่าสนใจครับ เชื่อว่าจะเป็นคำถามที่มีประโยชน์กับหลายๆ ท่านนะครับ 12 ก.ย. 2559 10:47 12 ก.ย. 2559 15:17 ไทยรัฐ