วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ประกอบการยิ้ม! กพร.เปิดกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 1ล้านต่อครั้ง

ผู้ประกอบการเฮ!! กพร.อ้าแขนเปิดให้กู้เงินกองทุนพัฒนา นำไปอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมมีข่าวดียังเปิดให้กู้ได้อีกถึงต้นปีหน้า ไม่เกินล้านบาทต่อครั้ง และปลอดดอกเบี้ย...

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า ตั้งแต่เดือน ส.ค.58–ส.ค.59 มีสถานประกอบกิจการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว 108 บริษัท เป็นเงิน 33,641,200 บาท จากเงินสะสมในกองทุนฯ 879 ล้านบาท ทั้งนี้ มีการนำไปพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 14,302 คน การฝึกอบรมใช้เวลาตั้งแต่ 6-128 ชั่วโมง สำหรับหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ ล้วนเป็นเรื่องการเพิ่มพูนทักษะแรงงาน เช่น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การฝึกพูดภาษาอังกฤษคำต่อคำ การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรเพื่อพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งานแม่บ้านสำหรับโรงแรม การผลิตสินค้าฮาลาล และแนวปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้นนายวิชัย กล่าวว่า สถานประกอบกิจการ สามารถยื่นคำขอกู้เงินจากกองทุนฯ เพื่อนำไปจัดฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้างด้วยตนเอง หรือส่งพนักงาน ลูกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม หรือจะส่งไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งก็สามารถกู้เงินจากกองทุนฯ ไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการทดสอบได้เช่นกัน

"กพร.ได้ปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมจาก 3 แสนบาทต่อครั้ง เป็นสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง ที่สำคัญสถานประกอบกิจการใด ได้รับการอนุมัติให้สามารถสัญญากู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.59–12 ม.ค.60 จะเป็นสัญญาปลอดดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน จากเดิมที่ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ที่สำคัญยังสามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อยอีกด้วย" นายวิชัย กล่าว

นายวิชัย กล่าวด้วยว่า กพร. เปิดกว้างให้สถานประกอบการทุกแห่ง รวมถึงบุคคลทั่วไป ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนฯ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะฝีมือแรงงานได้ตามกำหนดเวลา สามารถติดต่อที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.0-2643-6039 หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่ www.dsd.go.th/sdpaa.

ผู้ประกอบการเฮ!! กพร.อ้าแขนเปิดให้กู้เงินกองทุนพัฒนา นำไปอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมมีข่าวดียังเปิดให้กู้ได้อีกถึงต้นปีหน้า ไม่เกินล้านบาทต่อครั้ง และปลอดดอกเบี้ย... 12 ก.ย. 2559 07:18 12 ก.ย. 2559 16:29 ไทยรัฐ