วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สคบ.ห่วงสารตกค้างในคอหมูย่าง!

ร.ต.ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.เป็นห่วงกรณีของสารตกค้างในเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะในเนื้อหมูที่ผู้บริโภคมักนิยมนำไปทำเป็นคอหมูย่าง เพราะส่วนใหญ่หมูที่เกษตรกรเลี้ยงจะถูกฉีดยาเข้าบริเวณคอ หากไม่รอให้ฤทธิ์ของยาหมดตามกำหนดเวลาแล้วนำมาเชือดเพื่อบริโภค อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารตกค้างเกิดขึ้นได้ ดังนั้น สคบ.จะไปหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ช่วยสุ่มตรวจเนื้อสัตว์ที่นำมาจำหน่ายด้วย “ผู้บริโภคบางคนอาจไม่รู้มาก่อนว่าคอหมูย่างที่นิยมรับประทาน มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับสารตกค้างจากการใช้ยาซึ่งเกิดจากกระบวนการเลี้ยงหมู ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูบางรายอาจฉีดยาเข้าไปที่คอแล้วก็นำหมูไปโรงเชือดเลย อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และที่ผ่านมาก็เคยพบข้อมูลว่ามีผู้บริโภคบางคนพบว่ามีเข็มฉีดยาหักอยู่บริเวณคอหมูที่ปรุงสุกมาแล้ว เรื่องนี้ต้องช่วยกันหาทางป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภค”

นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ.กล่าวว่า สคบ.ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ และพยายามหาทางป้องกันด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ล่าสุดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยและการทดสอบสินค้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง สคบ.กับ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัยแบบบูรณาการร่วมกัน สำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องสารตกค้างในอาหารนั้น ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมา หลังจากสังคมให้ความสำคัญและตื่นตัวมากในเรื่องอาหารปลอดภัยและรณรงค์เรื่องการเอายาปฏิชีวนะออกจากอาหาร โดยให้ลดและเลิกใช้ยาปฏิชีวนะในกระบวนการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารที่ตกค้างเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค.

ร.ต.ไพโรจน์ คนึงทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.เป็นห่วงกรณีของสารตกค้างในเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะในเนื้อหมูที่ผู้บริโภคมักนิยมนำไปทำเป็นคอหมูย่าง 12 ก.ย. 2559 03:59 12 ก.ย. 2559 03:59 ไทยรัฐ