วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหรัฐฯตรวจยิบ-ปฏิเสธนำเข้า 13 รายการ สินค้าไทยไม่ได้มาตรฐาน

สินค้าไทยถูกสหรัฐฯตรวจพบไม่ได้มาตรฐานเดือน มิ.ย. 37 ครั้ง ปฏิเสธนำเข้าสินค้า 13 รายการ จากผู้ประกอบการ 27 ราย ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง “พาณิชย์” เตือนผู้ส่งออกปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ หวั่นกระทบส่งออกไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) ได้เผยแพร่รายงาน Import Refusal Report เรื่องการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าจากไทยในเดือน มิ.ย.59 โดยเอฟดีเอตรวจพบว่ามีสินค้าจากไทยที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามข้อตกลง 37 ครั้ง เพิ่มขึ้น 54.17% จากเดือน พ.ค.59 ที่พบมีสินค้าจากไทยไม่ได้มาตรฐาน 13 ครั้ง และประกาศปฏิเสธการนำเข้าสินค้าที่ส่งออกจากผู้ประกอบการไทย 27 ราย เพิ่มขึ้น 51.85% จากเดือน พ.ค.59 ที่ผู้ประกอบการไทยถูกปฏิเสธการนำเข้า 14 ราย

สำหรับสินค้าที่ตรวจพบไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นไปตามข้อตกลง เป็นสินค้าเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภครวม 13 รายการ ได้แก่ มะขาม ถูกตรวจพบว่ามีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรก เน่าเสีย ไม่เหมาะจะเป็นอาหารเพื่อการบริโภค, มะขามแห้ง มีฝุ่นละออง หรือสิ่งสกปรกเจือปน เน่าเสีย ไม่ติดฉลากข้อมูลที่ชัดเจนให้แก่ผู้บริโภคและไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, ปลาทูน่า พบมีฝุ่นละอองหรือสิ่งเจือปน เน่าเสีย ไม่เหมาะที่จะเป็นอาหารเพื่อบริโภค

นอกจากนี้ ยังมีกะทิ ถูกพบมีฝุ่นละอองมีสิ่งเจือปน เน่าเสีย โดยสินค้าถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัย อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ติดฉลากโภชนาการที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ, มะพร้าว ถูกพบว่าเป็นสินค้าที่ถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ, น้ำพริก มีสารตกค้างปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ขณะเดียวกัน ยังพบครีมบำรุงผิวหน้า ติดฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของเครื่องสำอาง, เข็มฉีดยา ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ, ข้าวโพด ถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ, ยา ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย Food Drug and Cosmetic Act โดยกระบวนการผลิต การเตรียม การประกอบ การเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ไม่ปรากฏชื่อยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรายการสินค้าภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวและไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาใหม่ ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

รวมทั้งใบชา ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย Food Drug and Cosmetic Act และฉลากผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนถูกต้องตามกฎระเบียบ, เครื่องสำอาง ฉลากผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ และอาหารสัตว์ โดยสินค้าถูกผลิต แปรรูป หรือบรรจุหีบห่อภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเตือนผู้ประกอบการไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามข้อบังคับการนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะสามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯได้อย่างราบรื่น โดยไม่ถูกปฏิเสธการนำเข้าสินค้า ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกไทย เพราะสหรัฐฯมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวด เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค หากสินค้าไทยผลิตได้ตามมาตรฐาน จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์สินค้าไทยในภาพรวมด้วย

ขณะเดียวกัน เดือน มิ.ย.59 สหภาพยุโรป (อียู) ได้เผยแพร่รายงานปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย โดยพบว่า สินค้าเกษตร และอาหารของไทยมีปัญหารวม 4 รายการ โดยเยอรมนี ได้ตรวจสอบสินค้าที่วางขายในท้องตลาด และพบสารตกค้างฮีสตามีนในปลาปากคมหางจุด ซึ่งได้นำออกจากชั้นวางสินค้าแล้ว ส่วนเนเธอร์แลนด์ตรวจพบซากแมลงในลูกเดือย และสหราชอาณาจักรตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้าสินค้า พบเชื้อซาลโมเนลลาในไก่หมักเกลือแช่แข็ง และพบปัญหาจากการควบคุมอุณหภูมิไม่เหมาะสมในไก่แปรรูปแช่แข็ง สำหรับช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปีนี้ อียูตรวจพบสินค้าอาหาร และเกษตรจากไทยที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมด 35 ครั้ง.

สินค้าไทยถูกสหรัฐฯตรวจพบไม่ได้มาตรฐานเดือน มิ.ย. 37 ครั้ง ปฏิเสธนำเข้าสินค้า 13 รายการ จากผู้ประกอบการ 27 ราย ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง “พาณิชย์” เตือนผู้ส่งออกปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ หวั่นกระทบส่งออกไทย 12 ก.ย. 2559 03:50 12 ก.ย. 2559 03:51 ไทยรัฐ