วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้เวลา มรภ.-มทร.คิดก่อนรับตรงร่วม ด้าน กสพท.รอผลสรุปที่ชัดเจน มก.แนะระบบใหม่ต้องมีความยืดหยุ่น

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายจัดระเบียบการเปิดรับระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อลดการวิ่งรอกสอบลดค่าใช้จ่าย และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน และนำคะแนนที่ได้ไปสมัครและยืนยันสิทธิ จากนั้นนำชื่อเข้าระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ 2 รอบนั้น ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นด้วย และเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และมหาวิทยาลัยเอกชนเข้าร่วมในระบบเดียวกัน แต่เบื้องต้น ทปอ.มรภ. และ ทปอ.มทร.ขอหารือรายละเอียดก่อนนั้น

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า เรื่องระบบการคัดเลือกเป็นเรื่องใหญ่ การดึงมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มเข้าร่วมในระบบเดียวกันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการจัดระบบ และเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้เวลา มรภ. และ มทร. หารือกันเองอย่างรอบคอบ ซึ่งในการประชุมวันที่ 5 ก.ย.ที่ ศธ. ก็ยังไม่ถึงกับปฏิเสธระบบใหม่ เพียงแต่ผู้แทนทั้ง 2 กลุ่ม ขอเวลาไปหารือกับสมาชิกในกลุ่มก่อน นอกจากนี้ เราก็ยังไม่ได้หารือกับมหาวิทยาลัยเอกชน

ด้าน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มก.เห็นด้วยในหลักการในการจัดระเบียบการรับตรง เพราะเป็นระบบที่คำนึงถึงผู้เรียน ไม่ใช่มองมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง หาก มรภ.และ มทร.เข้าร่วมด้วยก็จะดีมาก แต่ก็ต้องคงเอกลักษณ์ของ มรภ.และ มทร. ในการให้โอกาสคนในท้องถิ่นเข้าเรียน ซึ่งตนเห็นว่าระบบใหม่ควรมีความยืดหยุ่น และให้โอกาสคนในท้องถิ่นเข้าเรียนใกล้บ้าน ซึ่งเราก็อาจจะมีผู้เรียนเก่งๆในท้องถิ่น ซึ่งเราอาจต้องให้งบประมาณสนับสนุนให้คนเก่งได้เรียนในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไกล และจะทำให้มหาวิทยาลัยนั้นๆแข็งแกร่งมีคุณภาพมากขึ้น

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า ขณะนี้ กสพท. ยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะเข้าร่วมกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่หรือไม่ คงต้องรอผลสรุปที่ชัดเจนก่อนว่าเป็นอย่างไร แต่ที่ผ่านมา กสพท.ก็เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ของ ทปอ.และใช้คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ คะแนนโอเน็ตมาประกอบการพิจารณา และสอบวิชาเฉพาะแพทย์ เพื่อคัดคนว่าเหมาะสมที่จะมาเป็นแพทย์หรือไม่.

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายจัดระเบียบการเปิดรับระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อลดการวิ่งรอกสอบลดค่าใช้จ่าย และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน และนำคะแนนที่ได้ไปสมัครและยืนยันสิทธิ 12 ก.ย. 2559 03:34 12 ก.ย. 2559 03:35 ไทยรัฐ