วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.ตั้งศูนย์ติดตามสังคมอาเซียน

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พม.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านสังคม เพื่อทำหน้าที่ประสานการจัดการความเคลื่อนไหว สื่อสารรายงาน และเชื่อมต่อระหว่างกอง กรมภายใน รวมทั้งประสานการทำงานกับ 9 หน่วยงานด้านสังคม ตลอดจนประเทศสมาชิกด้านเสาสังคมและวัฒนธรรม เบื้องต้นได้แต่งตั้ง น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ ผู้ตรวจราชการพม.เป็นซีอีโอบริหารจัดการศูนย์ดังกล่าว ส่วนสำนักงานกำลังจัดทำ โดยจะอยู่ที่ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนจะรายงานข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิก เช่น ข้อมูลเด็ก ข้อมูลผู้สูงอายุ ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พม. ซึ่งมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม. เป็นประธานประชุมทุกวันจันทร์ อีกทั้งยังจัดตั้งเพื่อตรวจสอบระบบว่า พม.ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างด้านเสาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งศูนย์นี้ถือเป็นการดำเนินงานภายในของ พม.เพื่อเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พม.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านสังคม เพื่อทำหน้าที่ประสานการจัดการความเคลื่อนไหว สื่อสารรายงาน และเชื่อมต่อระหว่างกอง 12 ก.ย. 2559 03:32 12 ก.ย. 2559 03:33 ไทยรัฐ