วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บี้ กยศ.เปลี่ยนมติเกรดต่ำกว่า 2.00 ไม่ปล่อยกู้เรียน

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีมติยืนยันที่จะใช้เกรด 2.00 เป็นเกณฑ์ในการกู้ยืมเงิน กยศ. ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 แต่มีข้อยกเว้นปล่อยกู้แก่เด็กที่เกรดไม่ถึง โดยให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 ไปกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจนนั้น นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนเตรียมที่จะนำเรื่องนี้หารือ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. เพื่อขอคำปรึกษาถึงแนวทางให้ผู้กู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 สามารถยื่นขอกู้ได้ โดยเฉพาะเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ต้องทำงานควบคู่ อาจส่งผลให้มีเกรดเฉลี่ยที่ดีได้ยากหรือทำได้ก็ส่วนน้อย โดยจะขอให้ รมว.ศธ.หารือ กับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง โดยตรงเพื่อทำความเข้าใจถึงเหตุผลอีกครั้งหนึ่ง การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวอาจจะมองว่าไม่มีผลกระทบอะไร แต่ความจริงมีผลกระทบมาก เพราะเมื่อเด็กเสียโอกาสก็จะกลายเป็นปัญหาของประเทศ

“ส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรนำเกรดเฉลี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการปล่อยกู้ กยศ. เพราะขณะนี้ปัญหาของ กยศ.คือผู้กู้เมื่อจบการศึกษามีงานทำแล้วไม่มาชำระหนี้ ถามต่อไปว่าคนที่ไม่ชำระหนี้คือคนที่เกรดต่ำหรือเปล่า จึงควรมีข้อมูลรองรับ” ปลัด ศธ.กล่าว.

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีมติยืนยันที่จะใช้เกรด 2.00 เป็นเกณฑ์ในการกู้ยืมเงิน กยศ. ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 แต่มีข้อยกเว้นปล่อยกู้แก่เด็กที่เกรดไม่ถึง 12 ก.ย. 2559 03:31 12 ก.ย. 2559 03:31 ไทยรัฐ