วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กฎหมายที่กระทบเสรีภาพ

กฎหมายที่กระทบเสรีภาพ

  • Share:

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 4องค์กร มีความเห็นร่วมกันคัดค้านการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ตามร่าง พ.ร.บ. ที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วิจารณ์ว่าร่าง พ.ร.บ. ของ สปท. เปิดทางให้บุคคลที่มีการเมืองหนุนหลังเข้าไปอยู่ในสภาที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อควบคุมสภาและอาจกลายเป็นแทรกแซงหรือควบคุมสื่อ

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กคัดค้านการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อใหม่เช่นเดียวกัน พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่า สปท. รีบร่างและเสนอร่างกฎหมายใหม่ ทั้งที่รู้ว่ายังขาดความสมบูรณ์ ขัดหลักการเสรีภาพสื่อในระบอบประชาธิปไตย และเรียกร้องสื่อให้ทำความเข้าใจกับประชาชน มิฉะนั้นอาจเกิดภาวะที่เสรีภาพสื่อเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้ง

ประเทศประชาธิปไตยที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย ยึดหลักการว่าเสรีภาพสื่อคือ เสรีภาพของประชาชน นั่นก็คือเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น และการเผยแพร่ข่าวสาร รัฐธรรมนูญของบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ห้ามรัฐสภาออกกฎหมายจำกัดเสรีภาพดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะถ้าประชาชนไม่มีเสรีภาพในการพูด และแสดงความคิดเห็นก็คือไม่มีประชาธิปไตย

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับเขียนไว้ตรงกันว่า “บุคคลมีเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ”
คำว่า “บุคคล” ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสื่อ แต่หมายถึงประชาชนทุกคน แต่ไทยเป็นประชาธิปไตยที่ยังไม่พัฒนา จึงยินยอมให้รัฐบาลหรือรัฐสภาออกกฎหมาย เพื่อจำกัดเสรีภาพได้ แต่เฉพาะเพื่อความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงาม

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อของ สปท. มีหลักการบางอย่างที่ดี เช่น ให้ภาคประชาชนเช่นตัวแทนองค์กรเฝ้าระวังสื่อ องค์กรผู้บริโภค ฯลฯ เป็นผู้กำกับดูแลสื่อ แต่วิธีการเข้ามาจะโปร่งใสหรือไม่? และที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งก็คือ ให้ กสทช.ซึ่งเป็นองค์กรกำกับดูแลวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นผู้ตัดสินกรณีที่หนังสือพิมพ์ถูกร้องเรียนเรื่องจริยธรรมของหนังสือพิมพ์

แค่ดูแลกิจการโทรคมนาคมและทีวีดิจิตอล ก็มีเสียงวิจารณ์มากมายเรื่องไร้ประสิทธิภาพ ยังจะให้ กสทช.มาเป็นผู้พิพากษาจริยธรรมหนังสือพิมพ์ถูกต้องเหมาะสมหรือ? แต่ไม่ว่าจะเขียนกฎหมายอะไรก็ตาม สปท.ควรยึดหลักของหัวหน้า คสช. ที่เคยพูดในรายการ “คืนความสุข” ยกย่องการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม มีการถ่วงดุล การออกกฎหมายสำคัญประชาชนต้องมีส่วนร่วม

ทำไมจึงต้องเร่งรีบออกกฎหมายควบคุมสื่อ ที่อาจกระทบต่อเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ในขณะที่ประชาชนไม่มีตัวแทนที่แท้จริงแม้แต่คนเดียวอยู่ในสภา น่าจะรอให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และหลังการเลือกตั้ง ส.ส.ชุดใหม่ก็ยังไม่สายจนเกินไป แม้แต่เรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนเรียกร้อง เช่นการปฏิรูปตำรวจก็ไม่เห็นมีใครเร่งรีบตามคำขอ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้