วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยกระดับมาตรฐานแรงงาน

ยกระดับมาตรฐานแรงงาน

โดย ลมกรด
12 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

มีข่าวเล็กๆชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการให้กู้เงินฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน แม้ดูเหมือนเป็นข่าวพีอาร์ทั่วไป แต่แท้จริงแล้วมีความสำคัญต่อแรงงานไทยและภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงนี้ประเทศไทยจะอัพเกรดเป็นไทยแลนด์ 4.0 ถ้าไม่รีบยกระดับฝีมือแรงงานไทย อาจถูกแรงงานต่างด้าวตามไล่แย่งงานเอาได้

ข่าวที่ว่านี้คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดให้เจ้าของสถานประกอบการ กู้ยืมเงิน จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดฝึกอบรม หรือ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีการขยายเพดานเงินกู้ยืมจากเดิมไม่เกิน 3 แสนบาท เป็นไม่เกิน 1 ล้านบาท และลดดอกเบี้ยจาก 3% เหลือ 0% ทั้งนี้ ต้องทำสัญญาก่อนวันที่ 12 ม.ค.2560 โดยมีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน

สาขาอาชีพที่เข้าเกณฑ์จะฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีด้วยกัน 7 สาขาได้แก่ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม และ สาขาอาชีพภาคบริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจการโรงแรม ร้านอาหารและโลจิสติกส์

ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับไม่เพียงแค่ลูกจ้างมีทักษะฝีมือดีขึ้น การผลิตสินค้าและบริการมีคุณภาพมากขึ้น แต่ยังสามารถนำเงินส่วนนี้ไป หักเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมได้เต็มจำนวน และนำไป ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมอีกร้อยละร้อย

ขณะเดียวกัน ลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมจะมี ความก้าวหน้า มากขึ้น และมีโอกาสได้รับ ค่าตอบแทน ที่สูงขึ้น ซึ่งกระทรวงแรงงานเพิ่งประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือเพิ่มอีก 20 สาขาอาชีพ (ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม) รวมกับของเดิมที่ประกาศบังคับใช้ไปแล้ว 35 สาขาอาชีพ เท่ากับมี 55 สาขาอาชีพที่มีกำหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐาน

สาเหตุที่เพิ่มเพดานเงินกู้และลดดอกเบี้ยเพื่อ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเร่งด่วนปีแรกปี 2560 พุ่งเป้าไปที่ Start Up Skills Worker ซึ่ง คุณกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบุ จะเน้นปรับทัศนคติในการทำงาน ปรับวิธีการทำงานเชิงคุณภาพ ปฏิรูปกฎหมายและอำนวยความสะดวกในการใช้เงินกองทุนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับ ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นหนัก 10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ที่คาดว่ามีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย แม้ว่าทุกวันนี้แรงงานไทยไม่ค่อยได้ทำงานระดับล่างแล้ว แต่เราก็ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน การทำงานตามความเคยชินและใช้ประสบการณ์เป็นตัวชี้วัดยังมีให้เห็นอยู่ทั่ว

มีคำเตือนที่น่าสนใจจาก คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า “ในภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานที่มีฝีมือ แต่ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน แต่ละสถานประกอบการจะมีมาตรฐานเฉพาะ เราอยากให้อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีมาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานฝีมือแรงงานมีขึ้นเพื่อให้แรงงานพัฒนาตัวเอง เมื่อฝีมือดี งานก็เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มผลิตภาพ แข่งขันในตลาดได้ รายได้ก็หมุนกลับเข้ามา ค่าจ้างจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เราต้องมองภาพใหญ่ จะเล่นแค่ค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ มันจะเป็นปัญหาต่อไป”

เห็นทีภาครัฐระดับนโยบายคงต้องเก็บไปคิดเป็นการบ้าน.

ลมกรด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้