วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม่ยวม-เขื่อนภูมิพล เส้นทางเติมน้ำ 2 พันล้านคิว

“...ควรจะหาแนวทางในการเอาน้ำจากแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำนานาชาติ หรือนำน้ำจากแม่น้ำนานาชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่จะปล่อยให้ไหลลงสู่ทะเล....”

หนึ่งในนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้บรรลุผล ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2560-2579) ขยายพื้นที่ชลประทานใหม่ 18.8 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการได้ 20,000 ล้าน ลบ.ม.

สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ระดับ 100 ล้าน ลบ.ม.ขึ้นไป ยังยากจะทำได้ จะหาน้ำเพิ่มให้ได้อีก 20,000 ล้านคิวได้ด้วยวิธีไหน...เติมให้เขื่อนภูมิพล เป็นอีกวิธีที่จะช่วยคนไทยมีความมั่นคงเรื่องน้ำ

ทำไมต้องเติมน้ำให้เขื่อนภูมิพล คงเป็นคำถาม ที่หลายคนคาใจ...ทั้งที่เป็นเขื่อนเก็บน้ำใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ เก็บน้ำได้สูงสุดถึง 13,462 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนภูมิพลถึงจะใหญ่ก็จริง แต่ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างแต่ละปีมีไม่มาก เนื่องจากสร้างให้เก็บน้ำได้มากกว่าปริมาณน้ำท่าถึง 2.3 เท่าตัว

“เป็นวิสัยทัศน์ของคนรุ่นก่อน คิดทำไว้เผื่ออนาคตที่ประชากรต้องเพิ่มขึ้น มีคนต้องกินต้องใช้น้ำมากขึ้น เพราะเขื่อนภูมิพลเป็นสายเลือดหลักที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจประเทศ เลยออกแบบสร้างให้เก็บน้ำได้มากเอาไว้ก่อน วันนี้ถึงเขื่อนภูมิพลจะมีน้ำน้อย นานๆทีจะมีน้ำเต็มเขื่อนสักครั้ง ตั้งแต่สร้างมา 50 ปี น้ำเต็มเขื่อน 6 ครั้ง เต็มล่าสุดเมื่อปี 2554 ถ้าปัจจุบันเราไม่มีเขื่อนภูมิพล อะไรจะเกิดขึ้นตามมา นี่ขนาดคนรุ่นก่อนคิดทำเผื่อไว้ให้แล้ว วันนี้ภูมิอากาศเปลี่ยนไป ประชากรไทยเพิ่มจาก 13 ล้านคน เป็น 65 ล้านคน นักท่องเที่ยว แรงงานต่างชาติอีกกว่า 30 ล้านคน คนใช้น้ำเพิ่มขึ้น 7 เท่าตัว น้ำที่เผื่อไว้ 2.3 เท่า จึงมีไม่พอ จำเป็นต้องหามาเพิ่มเติม”

ดร.สมเกียรติ ประจำวงศ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ให้เหตุผลทำไมต้องเพิ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด...ผันน้ำระยะทาง 62 กม. จากแม่น้ำยวม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน สูบขึ้นมาเก็บในสระพักน้ำบนที่สูง แล้วปล่อยให้ไหลลงอุโมงค์ไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก ลอดใต้ภูเขาไปลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลบริเวณ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

“กรมชลประทานพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่า แนวทางนี้มีความเป็นไปได้มากกว่า เนื่องจากเป็นแม่น้ำในเขตไทย ไม่ต้องไปเจรจากับต่างประเทศเหมือนผันน้ำจากแม่น้ำเมยที่เป็นแม่น้ำนานาชาติ จึงเตรียมที่จะทำการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อผลักดันให้เป็นจริงภายในไม่เกิน 10 ปีนี้ แม้จะใช้เงินลงทุนสูง แต่ผลตอบแทนก็คุ้มค่า เพราะได้น้ำมาเติมให้เขื่อนภูมิพลไม่น้อยกว่า 2,000 ล้าน ลบ.ม. ช่วยสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำให้กับลุ่มเจ้าพระยาได้ในระยะยาว”

แต่กระนั้นคงต้องจับตาโครงการให้คนมีความมั่นคงด้านน้ำ จะสามารถฝ่าด่านเอ็นจีโอไปได้แค่ไหน หรือเราจะจมปลักกับความเชื่อเก่าๆ ทั้งที่ภาวะโลกร้อนกำลังเร่งเร้าให้คนขาดน้ำมากยิ่งขึ้น.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

“...ควรจะหาแนวทางในการเอาน้ำจากแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำนานาชาติ หรือนำน้ำจากแม่น้ำนานาชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่จะปล่อยให้ไหลลงสู่ทะเล....” หนึ่งในนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ให้กรมชลประทาน 11 ก.ย. 2559 12:59 11 ก.ย. 2559 13:00 ไทยรัฐ