วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' ชี้ ปชช.ค้านแนวคิด ทำยาเสพติดถูก ก.ม. หวั่นคนเสพเพิ่ม

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ "แนวทางแก้ไขปัญหายาบ้า" ชี้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแนวคิดนำยาเสพติดบางชนิด มาใช้ถูก ก.ม. เชื่อราคาถูกลงทำคนเสพเพิ่มขึ้น...

วันที่ 11 ก.ย. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,250 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ย.ที่ผ่านมา เรื่อง "แนวทางแก้ไขปัญหายาบ้า" โดยเมื่อถามถึงแนวคิดการให้ยาเสพติดบางชนิดถูกนำมาใช้โดยถูกกฎหมาย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.20 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการให้ยาเสพติดทุกชนิดถูกนำมาใช้โดยถูกกฎหมายได้ รองลงมา ร้อยละ 38.48 ระบุว่า เห็นด้วยกับการเปลี่ยนใบกระท่อมให้เป็นยา ร้อยละ 38.16 ระบุว่า เห็นด้วยกับการเปลี่ยนกัญชาให้เป็นยาสมุนไพร และอนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์ และร้อยละ 15.60 ระบุว่า เห็นด้วยกับการเปลี่ยน ยาบ้าให้เป็นสารเสพติดที่อนุญาตให้ใช้ในทางการแพทย์ เมื่อถามถึงการลงโทษผู้เสพยาบ้า พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.36 ระบุว่า ผู้เสพยาบ้า ควรได้รับการลงโทษด้วยการจำคุกและต้องเข้ารับการบำบัดรักษา รองลงมา ร้อยละ 25.76 ระบุว่า ผู้เสพยาบ้า ไม่ควรถูกจำคุกแต่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในศูนย์บำบัดฯ ของทางราชการ ขณะที่ ร้อยละ 9.36 ระบุว่า ผู้เสพยาบ้า ควรได้รับการลงโทษด้วยการจำคุกเท่านั้น 

สำหรับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความยินยอมของผู้เสพยาบ้าที่จะเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจ หากกฎหมายระบุว่าผู้เสพยาบ้าเป็นผู้ป่วย และต้องเข้ารับการบำบัดรักษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.68 ระบุว่า ไม่มีความมั่นใจเลย รองลงมา ร้อยละ 32.56 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความมั่นใจ มีเพียงร้อยละ 14.56 ระบุว่า ค่อนข้างมีความมั่นใจ ขณะที่ความคิดเห็นของประชาชนต่อจำนวนผู้เสพยาบ้าในประเทศไทย ถ้ายาบ้ามีราคาลดลง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.28 ระบุว่า จำนวนผู้เสพยาบ้าจะเพิ่มขึ้น เพราะยาบ้ามีราคาถูกลง จะทำให้หาซื้อได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนหรือคนที่อยากรู้อยากลอง คนที่เสพมีกำลังซื้อมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 13.68 ระบุว่า จำนวนผู้เสพยาบ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง เพราะ ไม่ว่ายาบ้าจะมีราคาเท่าไร คนก็จะยังหาซื้อมาเสพเหมือนเดิม ขณะที่ ร้อยละ 5.36 ระบุว่า จำนวนผู้เสพยาบ้าจะลดลง เพราะในทางจิตวิทยาคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าสิ่งของที่มีราคาถูกจะเป็นสิ่งของที่ไร้ค่าหรือไม่มีคุณภาพ เมื่อราคาถูก จำนวนผู้ขายก็จะลดลง ผู้เสพก็จะลดลง จนเลิกการผลิตไป

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ "แนวทางแก้ไขปัญหายาบ้า" ชี้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแนวคิดนำยาเสพติดบางชนิด มาใช้ถูก ก.ม. เชื่อราคาถูกลงทำคนเสพเพิ่มขึ้น... 11 ก.ย. 2559 12:08 11 ก.ย. 2559 15:08 ไทยรัฐ