วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรคผิวหนัง

www.inderm.go.th เป็นเว็บไซต์ของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับสถาบัน ประวัติสถาบัน วิสัยทัศน์ /พันธกิจ หน้าที่ของสถาบัน โครงสร้างสถาบันโรคผิวหนัง งานวิจัย และสถิติ จริยธรรมการวิจัย ระเบียบ คู่มือ/แนวทางมาตรฐาน บริการประชาชน ถามตอบปัญหาโรคผิวหนัง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรคที่เป็น cosmetic problem บทความน่ารู้สำหรับประชาชน แผ่นพับโรค ผิวหนังที่พบบ่อย และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีวารสารกรมการแพทย์ วารสารผิวหนัง คลังความรู้กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ...

11 ก.ย. 2559 11:47 11 ก.ย. 2559 11:47 ไทยรัฐ