วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพื่อสุขภาพ

โดย ซี.12

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมสัมมนาบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนม พรรษา 89 พรรษา เรื่อง “ฝึกลมปราณเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 4/2559

หัวใจของการสัมมนาครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ชุมพจต์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย การผจญกับมลพิษในอากาศ ความเครียดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ขาดการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น

จากปัญหาดังกล่าวนี้สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จึงกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ฝึกลมปราณเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 4/2559 ขึ้น เพื่อบริการความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเข้าฟังและฝึกปฏิบัติตามครั้งเดียวสามารถไปฝึกต่อที่บ้านหรือที่ทำงานได้

เป็นการบรรยายและนำการฝึกโดย นายศุภกิจ นิมมานนรเทพ อดีตรองอธิบดีกรมทะเบียนการค้า และอดีตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้พลังลมปราณ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แกร่งแข็งแรงด้วยตนเอง จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่นำความรู้ไปปฏิบัติ

การสัมมนาครั้งนี้กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนแต่อย่างใด

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ได้โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำหรับวิทยากรคนสำคัญคือ นายศุภกิจ นิมมานนรเทพ นั้นนอกจากเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่เกษียณอายุในตำแหน่งรองอธิบดีแล้ว

ยังเป็นที่รู้จักยอมรับกันในฐานะนักเลงกาพย์กลอนและบทกวีอันโด่งดังคนหนึ่งในสังคมไทย และเป็นนักค้นคว้าเสาะหาเรื่องราวดีๆในอดีตมานำเสนอในลักษณะของสารคดีวิจารณ์

ผลงานที่ดีเด่นเล่มหนึ่งคือ สารคดีวิจารณ์ ซึ่งรวบรวมเรื่องน่ารู้น่าสนใจมาไว้ในที่เดียวกันเป็นระบบ

เป็นหนังสือดีระดับที่ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงพระนิพนธ์คำนำให้ในฐานะพระอาจารย์กับศิษย์

ตอนนี้หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมปี 2559

เป็นการจัดพิมพ์เพื่อบูชารำลึกถึง กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในวาระวันคล้ายวันประสูติ 125 ปี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559

เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจอาทิ พระราชวงศ์กวี เจ้าฟ้า 6 แผ่นดิน วังหน้าถึงธรรมศาสตร์ ฯลฯ

เห็นจะต้องไปเสาะหามาสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตนเองเป็นเล่มหนังสือเพราะไม่อาจคลิกหาได้ในโลกอินเตอร์เน็ต.

“ซี.12”

11 ก.ย. 2559 11:16 11 ก.ย. 2559 11:16 ไทยรัฐ