วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

John’s pushing up zeds.

Be the in–thing เป็นวลีที่หมายถึง เป็นที่นิยม นำสมัย เขียนให้เข้าใจง่ายก็คือ modern หรือ fashionable เมื่อวานมีคนเอาชุดมาให้ฟาร์ราห์ (Farrah) ดู หลังจากลองใส่แล้วฟาร์ราห์ก็พูดว่า The dress isn’t the in-thing, but I like it. ชุดนี้ไม่ทันสมัย แต่ฉันชอบนะ

บางทีเป็นคำพูดที่ใช้ศัพท์ง่ายๆ เช่น John’s got a lot of push in this university. ประโยคนี้หมายถึง จอห์นมีอิทธิพลต่อมหาวิทยาลัยนี้ นอกจากนั้น คำว่า push ก็ยังหมายถึง ความมุ่งมั่น หรือ determination เมื่อพูดถึงปีเตอร์ เพื่อนของเราคนหนึ่งก็บอกว่า Peter’s got enough push to go a long way in online business. ปีเตอร์มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องยาวนานในธุรกิจออนไลน์

คำสั้นๆ ว่า push ยังหมายถึง the sack หรือ dismissal หรือการไล่ออกจาก ตำแหน่ง He was given the push last January. เขาถูกไล่ออกตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

บางครั้งเจอคำพูดสั้นๆ ว่า push it หมายถึง work harder to meet a deadline ทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ทันเวลาส่งงาน They’re going to be pushing it to get the house finished on time. พวกเขาพยายามทำงานให้หนักขึ้นเพื่อให้บ้านเสร็จทันเวลา

Zeds เป็นคำสแลงหมายถึง หลับ push up zeds หมายถึง have a sleep หรือ have a nap จอห์นหลับในห้องทำงาน John’s pushing up zeds in the office.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

11 ก.ย. 2559 10:43 11 ก.ย. 2559 10:43 ไทยรัฐ