วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธุรกิจนำเที่ยว

ธุรกิจนำเที่ยว เป็นธุรกิจที่กฎหมายมุ่งที่จะให้ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ต้องมีสัญชาติไทย และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ทำให้มีบุคคลต่างด้าวบางกลุ่มที่แฝงตัวเข้ามาในประเทศไทย คิดหาประโยชน์จากการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยผิดกฎหมาย

ขอได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐที่มีไว้สำหรับบุคคลที่ถือสัญชาติไทย ทั้งสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการศึกษา สิทธิการประกอบอาชีพ สิทธิในการทำธุรกรรมต่างๆ ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย

บุคคลเหล่านี้ได้ใช้ความพยายามทุกทางให้ตนเองมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในรายการทะเบียนราษฎร เป็นที่มาของการทุจริตบัตรประจำตัวประชาชนขึ้น

ปัจจุบันสวมบัตรเกิน 1 แสนใบ

วิธีการสวมบัตร 3 ช่องทางคือ 1.ซื้อขายสิทธิกันจัดทำทะเบียนประวัติบุคคล ในโครงการมิยาซาวาจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลบนที่ราบสูงทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทย เมื่อเดือน ก.ย.2542 ข้อที่ 2 การสวมบัตรประชาชน และเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร หากทุจริตในการออกบัตรจะมีเจ้าพนักงานปกครองบางคนอยู่ในขบวนการ แจ้งเกิดเท็จ หรือสต๊อกลม ใช้ระเบียบที่อนุญาตให้แก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด ปัจจุบันแก้ไขให้เกิดหลังปี 2527 เพื่อไม่ให้เกิดพิรุธ เนื่องจากบัตรประชาชนสัญชาติไทยปัจจุบันขึ้นต้นด้วยเลข 1 คือผู้ที่เกิดหลังปี 2527

ข้อที่ 3 ใช้คนที่ไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน ไม่มีหลักฐานภาพถ่ายและลายนิ้วมือ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว สูญหาย หรือเป็นข้าราชการที่ไม่เคยไปทำบัตร ตั้งแต่เปลี่ยนระบบมาเป็นออนไลน์ ใช้บัตรข้าราชการแทนตัว จึงไม่มีข้อมูลภาพถ่ายและลายนิ้วมือปรากฏ นำมาถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร

ขอทำบัตรปลอมขึ้นมา

การที่กลุ่มบุคคลต่างด้าวใช้วิธีการสวมบัตร เพื่อประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ทำลายทรัพยากรของชาติ และทำลายระบบเศรษฐกิจของชาติอย่างร้ายแรง ขบวนการ “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ใช้คนไทยเป็น “นอมินี” ในการทำธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ให้เช่าเรือ รองรับนักท่องเที่ยวจากจีนโดยเฉพาะ

ขบวนการนี้มีเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาล แต่รายได้จากธุรกิจถูกนำออกนอกประเทศไทย ไม่ได้ชำระภาษีในไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวชาวไทยที่ปฏิบัติตามกฎหมายสูญเสียรายได้อันเนื่องจากถูกกลุ่มบุคคลต่างด้าวเหล่านี้ใช้วิธีการผูกขาดทางธุรกิจกับนักท่องเที่ยว

บก.ทท. ได้เร่งปราบปราม จับกุม “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ทำให้ผู้ประกอบการดำเนินตามกฎหมาย

คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของชาติไทยเป็นสำคัญ.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

11 ก.ย. 2559 10:06 11 ก.ย. 2559 10:07 ไทยรัฐ