Thairath Logo
กีฬา

ไหว้ให้ถูกต้อง

โดย แจ๋วริมจอ
12 ก.ย. 2559 05:01 น.
Share :

หลายประเทศทักทายกันด้วยการไหว้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวเหลือง (มองโกลอยด์) เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย เป็นต้น

ลีลาการไหว้ ก็เป็นไปตามจริตนิยมของชาตินั้นๆ ชาติใครชาติมันครับ

คงเปรียบเทียบว่า ใครทำได้ดีหรือสวยงามกว่ากัน คงไม่ได้!!

สังคมไทยส่วนหนึ่งนั้น พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักเล่าข่าว มีหลายท่านที่ทำให้รูปแบบการไหว้อ่อนช้อยงดงามแบบไทยๆ...หายไป

ผมจำไม่ได้ว่า ท่านใดเป็นคนแรกที่นำลีลาการไหว้แบบงูแลบลิ้นมาใช้!!

งูแลบลิ้น-คือการไหว้ที่เร็วมาก มองแทบไม่ทัน ยกมือมากระพุ่มตรงระดับหว่างคิ้ว แล้วก้มศีรษะลงไปหาด้วยอัตราที่ความเร็วสูง...(ฮา)

หรือบางทีก็ไหว้เหมือนลีลาไหว้เจ้า...

เมื่อคนดังทำ คนไม่ดังหรือคนไม่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะเด็กๆที่เฝ้าหน้าจอ ก็มักจะเอา อย่าง และคิดว่าการไหว้แบบนั้นคือวัฒนธรรมการไหว้ที่ถูกต้อง

เราจึงเห็นคนไทยไหว้กันด้วยลีลางูแลบลิ้น!!

ในมุมไม่น่ามอง ก็ขอเสนอมุมที่น่ามองเข้าประกบ พิธีกร ผู้ประกาศหลายท่านไหว้ได้สวยถูกต้อง ถูกตามนิยามการไหว้ของกระทรวงวัฒนธรรม

คุณอรอุมา เกษตรพืชผล คุณกิตติ สิงหาปัด คุณเอกราช เก่งทุกทาง คือตัวอย่าง

พิธีกรเหล่านี้ นอกจากอ่านข่าวได้ฉะฉาน แม่นยำในเนื้อหาและอักขระ

การไหว้ที่ออกมาหน้าจอทุกครั้ง ละไมน่ามอง น่าชื่นชม และน่าเอาอย่างครับ ขอให้ความนิยม!!

ก่อนที่วัฒนธรรมทางด้านนี้ออกทะเลไป เพราะการไม่รู้จริง และความมักง่ายของผู้เกี่ยวข้อง

ละครยิ่งสอดแทรกเข้าในบทได้ง่าย สำหรับการไหว้คารวะกันของตัวละคร

บทตบจูบยังสอดแทรกได้เนียน การแทรกวัฒนธรรมส่วนที่เป็นประโยชน์ ก็ไม่น่าจะยาก...ถ้าทำได้ก็ทำนะครับ

จะรอชมการเปลี่ยนแปลง!!

“สันติพงษ์ นาคประดา”

‘‘แจ๋วริมจอ’’
jaewrimjor@gmail.com 

อ่านเพิ่มเติม...
ทีวีบันเทิงแจ๋วริมจอการไหว้พิธีกรผู้ประกาศข่าวนักเล่าข่าวการไหว้แบบงูแลบลิ้น