วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ลุยปราบโกง ปลุกจิตสำนึกแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ-ขอรอฟังผลงาน 2 ปี รบ.

"ประยุทธ์" ย้ำปราบปรามทุจริตต้องไม่ใช่แค่เสือกระดาษ ผนึกกำลัง "ศปท.-ป.ป.ช.-ป.ป.ท.-สตง.-ศอตช." ลุยปราบโกง ระบุปี 56-58 พบทุจริตอื้อซ่า 200 เรื่อง ทำเสียหาย 5 พันล้าน ขอเร่งปลุกจิตสำนึกมากกว่าใช้ ก.ม.ที่แก้ไขปัญหาปลายเหตุ อ้อน ปชช.รอฟังผลงาน 2 ปี รบ. พร้อมขอกำลังใจ แนะเสพสื่ออย่างสมดุล อย่าฟังบิดเบือน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่า จากการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เห็นชอบให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) นับเป็นกลไกใหม่ ในแต่ละทุกกระทรวง มีหน้าที่ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตาม ให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วย โดยต้องทำงานประสานสอดคล้องกับ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลนี้ถือว่า การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น “วาระแห่งชาติ” ต้องมิใช่เป็นเพียงแนวนโนบาย หรือเป็นแผนในกระดาษ แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมในทุกระดับและมีประสิทธิภาพ


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เนื่องจาก 3 ปี ที่ผ่านมา (2556 – 2558) ปัญหาการทุจริตพบความเสียหายในหน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่า 200 เรื่อง คิดมูลค่าความเสียหายกว่า 5 แสนล้านบาท ขณะที่วันนี้รัฐบาลทำสถานการณ์ทุจริตลดลงอย่างชัดเจน ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันไทยดีขึ้น จาก 102 ปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 76 เป้าหมายสำคัญคนโกงรายเก่าจะต้องหมดไป คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้มีการโกงในทุกวงการ ทำงานเชิงรุกป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน 258 ราย ดำเนินการทางวินัยของต้นสังกัดแล้วเสร็จ จำนวน 62 ราย มีผลทางวินัยให้ไล่ออก 8 ราย พ้นจากตำแหน่ง 25 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบหน่วยงานด้านปราบปรามทุจริต เพื่อความรอบคอบและรัดกุม อย่างไรก็ตามมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งบางทีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือไม่ได้รู้เห็นกับการทุจริต แต่ต้องทำงานตามนโยบาย ตามคำสั่ง ไม่กล้าปฏิเสธ เนื่องจากเป็นผู้น้อย หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงสั่งการในที่ประชุม คตช.ให้พิจารณาหากลไกที่เหมาะสมในการให้ความเป็นธรรม แก่เจ้าหน้าที่ระดับล่างเหล่านั้น ทั้งนี้การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของประเทศเราต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบและครบวงจร อาทิ สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และสมัยใหม่เป็นเสมือนดาบ 2 คม ปัจจัยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมความไม่รู้จักพอเพียง ความโลภของมนุษย์ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกับความเจริญทางสังคม เกิดเป็นสังคมบริโภคนิยม-วัตถุนิยม เต็มไปด้วยการแย่งชิงทรัพยากรไม่เกื้อกูลกัน เป็นโลกแห่งการแข่งขัน เสรี ตามหลักการประชาธิปไตยสากล – ตะวันตก ซึ่งต้องเร่ิมต้นด้วยการสร้างจิตสำนึกและการศึกษา

"เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ง่ายที่จะปลูกฝัง ปลุกเร้าแรงกระตุ้น แล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับเรื่องอื่นๆ เข้าใจหลักการและเหตุผล หลายคนต้องการให้ใช้กฎหมายอย่างรุนแรง บางทีใช้กฎหมายอย่างเดียว ก็ไม่สำเร็จเพราะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ทำยังไงคนไม่ดี จะทำให้เป็นคนดี ดีน้อย ก็เป็นดีมาก บางคนทุจริตเพราะคิดว่าจำเป็น เป็นหน้าตาในสังคม เป็นความต้องการของครอบครัว บางคนทุจริต เพราะความไม่รู้จักพอเพียง รวยแล้วรวยอีก โดยอ้างความจำเป็นในการเลี้ยงตนเอง หรือครอบครัว บางคนทุจริตด้วยเจตนา ไม่รู้จักเพียงพอ เพราะฉะนั้นเราต้องไปพิจารณาว่าเราจะมีมาตรการอย่างไร ที่เหมาะสมที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ได้ เพราะมีเป้าหมายหลายกลุ่ม สื่อ-โซเชียลยุคใหม่ ต้องหันกลับมาดูสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เสนอแต่เพียงเรื่องของการลงโทษ คงต้องมาสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกนะครับ อันนี้เป็นหน้าทีของสื่อที่ต้องช่วยผมอยู่แล้ว" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาล ครบรอบ 2 ปี ว่า รัฐบาลจะจัดให้มีการถ่ายทอดสด ผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ รายละเอียดต่างๆ ได้รวบรวมเป็นหนังสือ สำหรับเผยแพร่และแจกจ่ายพี่น้องสื่อมวลชน ซึ่งในวันนั้น ตนและรองนายกรัฐมนตรี ทั้ง 6 ท่าน ก็จะสรุปนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล ตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปัญหาที่สำคัญๆ ของประเทศ ที่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนอย่างไร เริ่มต้นกำลังทำแล้วก็ต้องทำต่อไป มีความแตกต่างจากในอดีตอย่างไร มีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไรที่ผ่านมา แล้วก็ผลของความคืบหน้าในการดำเนินการนั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้ให้มีการวางรากฐานการปฏิรูปประเทศไปด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้คัดเลือกผลงานหลักๆ เตรียมนำเสนอในรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ขอเวลาหน่อยทุกวัน เว้นเย็นวันศุกร์ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามชมรายการ "ย้อนหลัง" จากสื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์ของรัฐบาลด้วย หากประชาชนเห็นด้วยกับตนว่า เราต้องร่วมมือกัน ความเหน็ดเหนื่อยนั้น เหนื่อยนักพักหนึ่งก็หายไป แต่เราจะพักอย่างไร เพราะว่าปัญหาเราเยอะ เวลาพักผ่อนเราจะน้อยก็ไม่เป็นไร ถ้าช่วยกันก็เป็นกำลังใจให้กันและกัน ทำให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ เราควรใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้มีคุณค่า เมื่อว่างเว้นจากการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน อาจจะไปดูละครกันบ้าง ไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้าง อ่านหนังสือบ้าง หนังสือทุกอย่างเป็นประโยชน์ คนเราจะเรียนรู้อะไรในโลกใบนี้ก็ด้วยการอ่านหนังสือ แล้วคิดไปด้วยนะ อ่านที่มีสาระบ้าง แบ่งสรรเวลาในการเสพสื่ออย่างสมดุล ตนไปต่างประเทศมา โดยเฉพาะประเทศอาเซียน ทุกประเทศดูละครไทย ดูข่าวไทยอะไรทั้งหมด เพราะฉะนั้นเสนออะไรออกไป เสนอให้ดี สิ่งที่เราบางครั้งก็เอาเรื่องที่มันไม่ใช่ออกไปเสนอ อย่างนี้มันไม่ได้ ชมแต่บันเทิงคดี สารคดี บางอย่างนั้นเป็นข่าวสารจากรัฐบาล ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหน ทำแล้วก็พูด แจ้งให้ประชาชนทราบได้เท่านี้ เพราะต้องการสื่อสารกับประชาชนโดยตรง ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อย่าไปฟังความบิดเบือน และเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทย ที่คงไม่อยากให้ลูกหลานของเราต้องมาเหน็ดเหนื่อยเหมือนเราในทุกวันนี้.

"ประยุทธ์" ย้ำปราบปรามทุจริตต้องไม่ใช่แค่เสือกระดาษ ผนึกกำลัง "ศปท.-ป.ป.ช.-ป.ป.ท.-สตง.-ศอตช." ลุยปราบโกง ระบุปี 56-58 พบทุจริตอื้อซ่า 200 เรื่อง ทำเสียหาย 5 พันล้าน อ้อน ปชช.รอฟังผลงาน 2 ปี รบ. 9 ก.ย. 2559 18:22 9 ก.ย. 2559 20:55 ไทยรัฐ