วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กบี้' สั่งดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทย ติวเข้มก่อนบิน ตปท.

รมว.แรงงาน สั่ง ผช.ลงพื้นที่ กำชับ 5 จังหวัดอีสาน ดูแลแรงงานในต่างประเทศ ย้ำฝึกอบรมก่อนเดินทาง ห้ามมีเรื่องทุจริตเงินหลวง

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.59 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วย รมว.แรงงาน และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการทำงานด้านแรงงานตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจ นักลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า นายกสมาคมไร่อ้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครแรงงาน

โดย พล.อ.เจริญ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมุ่งเน้นการใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีแล้ว 55 สาขาอาชีพ และกำลังพิจารณาเพิ่มเติมอีก 12 สาขา เพื่อให้แรงงานได้รับอัตราค่าจ้างตามฝีมือ ซึ่งนอกจากแรงงานจะมีรายได้สูงขึ้นแล้ว สถานประกอบการจะได้มีแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตด้วย
         
จากนั้น พล.อ.เจริญ ได้ประชุมมอบแนวทางปฏิบัติราชการตามข้อสั่งการของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยเน้นย้ำว่าการดำเนินงานให้ใช้กลไก "ประชารัฐ" ประสานพลังจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายต่างๆ สู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมให้ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด มีแรงงานไปทำงานต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ขอให้มีการดูแลอำนวยความสะดวก ทั้งด้านการฝึกอบรมก่อนเดินทาง การเดินทาง และการไปทำงานในแต่ละประเทศ ประการสำคัญทุกหน่วยงานต้องปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานในทุกด้านให้เป็นไปตามความต้องการ และสภาพพื้นฐานของแต่ละพื้นที่ด้วย 

นอกจากนี้คณะยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันมีการฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขาซ่อมเครื่องยนต์และอาร์กโลหะด้วยมือ อีกทั้งมีการพัฒนาฝีมือแรงงานพ่อครัว แม่ครัว ทำอาหารไทยให้มีมาตรฐาน เพื่อเตรียมรองรับการส่งออกสู่ครัวไทยในต่างประเทศต่อไป.

รมว.แรงงาน สั่ง ผช.ลงพื้นที่ กำชับ 5 จังหวัดอีสาน ดูแลแรงงานในต่างประเทศ ย้ำฝึกอบรมก่อนเดินทาง ห้ามมีเรื่องทุจริตเงินหลวง 9 ก.ย. 2559 17:27 9 ก.ย. 2559 21:00 ไทยรัฐ