วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลิกล็อก! 'วาริกซ์' ทุ่ม 400 ล้าน คว้าลิขสิทธิ์ชุดแข่งช้างศึก

พลิกล็อกมโหฬาร! เมื่อ "วาริกซ์" สามารถคว้าลิขสิทธิ์ชุดแข่งทีมชาติไทย หลังจ่ายหนักจัดเต็ม 4 ปี ทุ่มทุนมหาศาลถึง 400 ล้านบาท...

วันที่ 9 ก.ย. 59 บริษัท แพลนบี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารสิทธิประโยชน์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงว่า ตามที่สมาคมฯได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอแผนบริหารสิทธิประโยชน์พร้อมผลตอบแทน เงื่อนไขสินค้า และสินค้าที่ระลึกของสมาคมฯ จํานวน 3 กลุ่มสินค้า และมีผู้เสนอแผนฯจํานวน 4 ราย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้เข้านําเสนอรายละเอียดของแผนและตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมานั้น 

ล่าสุด คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยและได้รายงานให้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ทราบแล้วดังนี้

1. บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จํากัด ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ผลิตสินค้าและสินค้าที่ระลึก กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ชุดแข่ง, ชุดซ้อม, ชุดลําลอง, ชุดเดินทาง, ถุงเท้า และ รองเท้า ของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกชุด และเสื้อเชียร์ทีมชาติไทย เสื้อที่ระลึก ของสมาคมฯ เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2563

2. บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ผลิต และจําหน่ายฟุตบอลสําหรับการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการ ที่สมาคมฯให้การรับรอง และฟุตบอลที่ระลึกของสมาคมฯ เพื่อจําหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2563

3. สินค้าที่ระลึกอื่นๆ ไม่มีผู้เสนอแผนเพื่อขอรับสิทธิ์

การพิจารณาคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ฯในครั้งนี้ คณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์พิจารณาโดยให้ความสําคัญแผนงานที่นําเสนอ ควบคู่กับผลตอบแทน และได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอแผนได้นําเสนอข้อมูลแผนการผลิต แผนการจําหน่าย แผนการสนับสนุนสมาคมฯ และการมีส่วนร่วมพัฒนาฟุตบอลไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งการพิจารณาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอแผนทุกราย

สําหรับผลตอบแทนที่ บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จํากัด ผู้รับสิทธิ์สินค้าและสินค้าที่ระลึก กลุ่มที่ 1 เสนอให้แก่สมาคมฯ เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นปีละ 100 ล้านบาท (เงินสด 40 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ 60 ล้านบาท) และ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด ผู้รับสิทธิ์สินค้ากลุ่มที่ 2 เสนอให้แก่สมาคมฯ ฃเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 44 ล้านบาท แบ่งเป็น ปีละ 11 ล้านบาท (เงินสด 1 ล้านบาท และ ผลิตภัณฑ์ 10 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลตอบแทนโดยรวมที่น่าพึงพอใจสําหรับคณะกรรมการ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่สมาคมฯ เคยได้รับในอดีต

ขั้นตอนต่อไป บริษัท แพลนบี มีเดีย จํากัด (มหาชน) จะเชิญผู้ได้รับสิทธิ์ทั้ง 2 ราย เข้าทำสัญญาภายใน 7 วัน ตามที่สมาคมฯได้กําหนดไว้ หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าทําสัญญาตามกําหนด บริษัทฯจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเชิญผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นลําดับถัดไปมาเจรจา เพื่อเข้าทําสัญญาแทนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของสมาคมฯเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

พลิกล็อกมโหฬาร! เมื่อ "วาริกซ์" สามารถคว้าลิขสิทธิ์ชุดแข่งทีมชาติไทย หลังจ่ายหนักจัดเต็ม 4 ปี ทุ่มทุนมหาศาลถึง 400 ล้านบาท... 9 ก.ย. 2559 17:08 9 ก.ย. 2559 17:43 ไทยรัฐ