วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กรธ. ยอมรับ ร่างก.ม.ลูก ไม่ใช่งานง่าย ต้องฟังทุกฝ่ายให้ครบถ้วน

โฆษก กรธ. เผย การตั้งพรรคการเมืองต้องถือเป็นเสรีภาพของประชาชน เคยมีคนเสนอให้ใช้ระบบไพรมารี่โหวต แบบตะวันตก แต่ต้องพิจารณาว่าเป็นไปได้กับบ้านเราหรือไม่ รับร่างกฎหมายลูกไม่ใช่งานง่าย การรับฟังความเห็นทุกฝ่ายสำคัญมาก

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 59 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าชี้แจงสาระของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า มีประเด็นที่เห็นร่วมกันคือ การตั้งพรรคการเมืองต้องมีความไม่ยากเกินไป และไม่ง่ายเกินไป การตั้งพรรคการเมืองต้องถือเป็นเสรีภาพของประชาชน และเมื่อตั้งพรรคการเมืองแล้วต้องให้ประชาชน ในฐานะสมาชิกพรรคเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการกำหนดนโยบาย และการส่งตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องเฉพาะของกลุ่มผู้มีอำนาจทางการเงินเท่านั้น

ทั้งนี้ประเด็นที่ให้ประชาชนหรือสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพรรคการเมืองถือเป็นประเด็นที่ต้องอภิปรายกันในวงกว้าง ที่ผ่านมาเคยมีคนเสนอให้ใช้ระบบไพรมารี่โหวต เพื่อเลือกคนสมัครลงเลือกตั้ง ซึ่งแนวทางคล้ายกับประเทศตะวันตก แต่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยว่าในทางปฏิบัติของบ้านเราจะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะวัฒนธรรมการเมืองบ้านเราคือเป็นเรื่องของการต่างตอบแทน มากกว่าการให้การยอมรับนับถือในตัวบุคคลที่ทุ่มเทการทำงาน หรือมีบทบาทในกิจการของบ้านเมือง ดังนั้นในแนวทางของการปฏิรูปพรรคการเมือง ที่ต้องเขียนไว้ในกฎหมายลูกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ง่าย ดังนั้นในชั้นของการรับฟังความเห็นของฝ่ายต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก

โฆษก กรธ. เผย การตั้งพรรคการเมืองต้องถือเป็นเสรีภาพของประชาชน เคยมีคนเสนอให้ใช้ระบบไพรมารี่โหวต แบบตะวันตก แต่ต้องพิจารณาว่าเป็นไปได้กับบ้านเราหรือไม่ รับร่างกฎหมายลูกไม่ใช่งานง่าย การรับฟังความเห็นทุกฝ่ายสำคัญมาก 9 ก.ย. 2559 14:56 9 ก.ย. 2559 15:36 ไทยรัฐ