วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา กทม.เยือนสภาฟุกุโอกะ ดูงานสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะ

ต้นแบบ!! สภา กทม.เยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ยกเป็นเมืองปลอดมลพิษ...

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 8 ก.ย. ที่ประเทศญี่ปุ่น นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโยธาและผังเมือง นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมคาราวะ นายมาซายูกิ นาคาโอะ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ในโอกาสเดินทางเยือนตามคำเชิญระหว่างวันที่ 8-11 ก.ย. 59 ในการหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายสาธารณะ ทั้งเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องก้าวเข้าปีที่ 10 ซึ่งได้มีข้อตกร่วมกันในการแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหาร และพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ โดยมีคณะสมาชิกสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ผู้บริหารสำนักงานเลขาสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการสภาจังหวัดฟุกุโอกะ จากนั้นทางคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ นายเซทาโร่ ฮัตโตะริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอะ และคณะผู้บริหารจังหวัดฟุกุโอะ โอกาสนี้ได้หารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารบ้านเมือง นอกจากนี้ ทางคณะได้ศึกษาดูงานด้านระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองฟุกุโอกะ และฟังการบรรยายด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย มาตรการป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติและอุทกภัย จาก นายเซอิจิ ทาเคชิ รองผู้อำนวยการกองนโยบายสิ่งแวดล้อม กองสาธารณูปโภคระบบน้ำทิ้งอีกด้วย


นายนิรันดร์ กล่าวว่า ในช่วงปี 2550 สภา กทม. และสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ได้ทำข้อตกลงฉันมิตรเป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องร่วมกัน รวมทั้งญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชาติและท้องถิ่นต่อกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ และนำมาสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการรับมอบรถดับเพลิงจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ และมีการส่งเสริม และสร้างความเชื่อมั่นต่อกันในด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ โดยการเดินทางเยือนครั้งนี้ทางสภากรุงเทพมหานครให้ความสนใจในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันน้ำท่วม ภัยพิบัติต่างๆ ของจังหวัดฟุกุโอกะ ซึ่งมองว่าเมืองฟุกุโอกะเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาและพัฒนา ควรยึดรูปแบบเพื่อนำไปปรับใช้เป็นนโยบายที่ต้องชัดเจน และแก้ไขปัญหาได้จริง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติได้ ควรมีความจริงจังและมีแบบแผนระยะสั้น ระยะยาว ทั้งต้องสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนเพราะไม่ใช่เรื่องไกลตัว


นายนิรันดร์ กล่าวอีกว่า จังหวัดฟุกุโอกะนั้นมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อปี 2500-2510 เมืองฟุกุโอกะประสบปัญหามลพิษและปัญหาขยะอย่างหนัก ต่อมา ภายหลังได้วางนโยบายและดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยออกกฎหมายในการควบคุม บริหารจัดการขยะรีไซเคิลโดยรัฐบาล และมีการควบคุมกลุ่มเอกชน ซึ่งเปลี่ยนขยะเป็นเม็ดเงินเข้ารัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน จึงเห็นผลในปัจจุบัน รวมทั้งการบำบัดน้ำเสีย ก็ออกกฎหมายบำบัดน้ำเสีย ตั้งโรงงานบำบัดน้ำเสียใกล้แม่น้ำคูคลอง ซึ่งรัฐบาลและจังหวัดฟุกุโอกะสามารถควบคุม และบริหารจัดการ จัดเก็บค่าบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเเท้จริงจากรัฐบาล ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ซึ่งเมืองฟุกุโอกะคือแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จ ที่ กทม.ควรนำไปปรับใช้


ด้าน นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภากทม. กล่าวเพิ่มว่า สภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบัน เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในอนาคตกับประชาชน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ในด้านการออกข้อกฎหมายรีไซเคิล และจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย โดยทางสมาชิกสภา กทม. ได้มีการศึกษาถึงหลักการและเหตุผล และมีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพฯ สูงสุด ซึ่งในส่วนนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภา กทม.แล้ว และได้ส่งต่อให้ผู้บริหารและรัฐบาลพิจารณาขั้นต่อไป.

ต้นแบบ!! สภา กทม.เยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ดูงานด้านสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ยกเป็นเมืองปลอดมลพิษ... 9 ก.ย. 2559 12:00 9 ก.ย. 2559 12:33 ไทยรัฐ