วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ห่วง 758 ล้านคนอ่านเขียนไม่คล่อง

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ซึ่งเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก จัดงานเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 50 ปีในการผลักดันการรู้หนังสือให้เป็นวาระแห่งโลก โดย นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.เป็นประธาน มีนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. และ ดร.ลิปิง หวัง ผู้แทนยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมงาน พร้อมพิธีปล่อยคาราวานหนังสือบริจาค 7,241,000 เล่ม ไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีโอกาสอ่านหนังสืออย่างทั่วถึง

ดร.ลิปิงได้อ่านสารเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือของนางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ความตอนหนึ่งว่า ยูเนสโกได้ประกาศให้มีวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ เมื่อปี 2509 จนถึงปัจจุบันประชากรโลกเพิ่มอย่างล้นหลาม ขณะที่จำนวนวัยหนุ่มสาวที่ขาดทักษะการรู้หนังสือลดลงเพียง 25% เท่านั้น และยังคงมีผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถอ่านเขียนประโยคง่ายๆได้ถึง 758 ล้านคน ซึ่ง 2 ใน 3 เป็นสตรี คนเหล่านี้มีแนวโน้มว่างงาน ได้รับค่าตอบแทนน้อย และถูกสกัดกั้นการพัฒนาศักยภาพด้วยเหตุจากไม่รู้หนังสือ และอยู่ในวงจรแห่งความยากจน ซึ่งเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรงและขัดแย้ง จึงต้องเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไปในทิศทางใหม่ที่ตรงข้าม นี่คือคำมั่นสัญญาของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 ซึ่งการรู้หนังสือคือ พื้นฐานแห่งการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

ด้าน นพ.กำจรได้อ่านสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความตอนหนึ่งว่า การรู้หนังสือไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้ แต่ต้องรู้จักนำทักษะและองค์ความรู้ที่อ่านมาคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง และรู้เท่าทันบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตน.

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ซึ่งเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ... 9 ก.ย. 2559 04:47 9 ก.ย. 2559 04:47 ไทยรัฐ