Thairath Logo
กีฬา

ไฟเขียววัคซีน “เอชพีวี” ขึ้นบัญชียาหลัก

Share :

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกเด็ก ป.5 สี่แสนคน “อำนวย” ปลื้มทยอยฉีดได้ปี 60

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า ตามที่กรมควบคุมโรคได้เร่งรัดการผลักดันให้นำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนเอชพีวี บรรจุในรายการบัญชียาหลักแห่งชาตินั้น ขณะนี้ คณะอนุกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบและให้บรรจุวัคซีนเอชพีวี ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ทำให้วัคซีนเอชพีวี เป็นวัคซีนตัวที่ 11 ในรอบ 17 ปี ที่ได้ร่วมกันผลักดันจนสามารถบรรจุอยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้ ทั้งนี้ประโยชน์สูงสุดจะเกิดแก่ประชาชนในการมีวัคซีนที่ดี มีความปลอดภัยไว้ใช้ป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวีได้ภายในปี 2560 นี้

นพ.อำนวยกล่าวต่อว่า ทั้งนี้จะมีการนำร่องให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กหญิงที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 400,000 คนทั่วประเทศถือเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดในการได้รับวัคซีนและสอดคล้องตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งที่ผ่านมาการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่กำหนดชนิดวัคซีนและตารางการให้วัคซีนที่เหมาะสม สำหรับประชากรไทย ได้มีมติเห็นชอบ แนะนำให้นำวัคซีนเอชพีวี มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเร็ว เนื่องจากเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง สอดคล้องกับผลการศึกษานำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ที่พบว่าได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในเกณฑ์ดี ไม่มีอาการภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง และไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ นอกจากนี้ วัคซีนเอชพีวียังเป็นวัคซีนที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เตรียมที่จะขยายสิทธิประโยชน์ด้านวัคซีนสำหรับเด็กเพิ่มเติม โดยได้จัดทำคำของบประมาณปี 2560 เพื่อรองรับการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้ว.

อ่านเพิ่มเติม...
บัญชียาหลักเอชพีวีวัคซีนมะเร็งปากมดลูกอำนวย กาจีนะกรมควบคุมโรค