วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

10 ปีตลาดอาเซียนผงาด

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยในงานสัมมนา “ไทยศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน” ว่า ภายใน 10 ปีข้างหน้า (2560-2569) หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจจะลงทุนโครงการพื้นฐานรวมกันประมาณ 6.5 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นด้านระบบขนส่งทางบก, ระบบราง, มอเตอร์เวย์, ท่าเรือ, สนามบิน, พลังงาน ทดแทน, สายส่งและระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ซึ่งจะสอดคล้องกับกลุ่มประเทศอื่นๆในภูมิภาค ที่มีนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากทั้ง อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และกลุ่มซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม)

นายปรเมธีกล่าวต่อว่า จากที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ทำให้หลายประเทศต้องหันมาพึ่งพิงเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ประเทศในอาเซียนจะมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่และการลงทุนในระดับท้องถิ่น เพื่อทดแทนการส่งออกที่ตัวเลขติดลบอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนทั่วโลกเข้ามาลงทุนในอาเซียน โดยค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้าจะขยายตัวเฉลี่ย 4.8%

ด้านนายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เอเชีย เวลท์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2560 อาเซียนจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียที่พัฒนาแล้ว ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวสูงสุดที่ 6.4% ในปี 2560 และขยายตัว 6.3% ในปี 2561 ได้แก่ อินเดีย จีน ส่วนกลุ่มที่ขยายตัวรองลงมา คือ กลุ่มอาเซียน ไอเอ็มเอซึ่งจะขยายตัว 4.8% ในปี 2560 และ 5.1% ในปี 2561 ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย โดยธนาคารพัฒนาเอเชียคาดว่าระหว่างปี 2553-2563 ประเทศในเอเชียจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่า 8.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ด้านพลังงาน การสื่อสาร เป็นต้น.

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยในงานสัมมนา “ไทยศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน” ว่า ภายใน 10 ปีข้างหน้า (2560-2569) 9 ก.ย. 2559 02:17 9 ก.ย. 2559 02:18 ไทยรัฐ