วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คคบ.ลงดาบบริษัทความงาม สั่ง! จ่ายเงิน-ดอก ค่าคอร์สทำสวยคืนลูกค้า

คคบ.ลงดาบบริษัทความงาม สั่ง! จ่ายเงิน-ดอก ค่าคอร์สทำสวยคืนลูกค้า

  • Share:

(ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)

คคบ.สั่งเฉียบ! ดำเนินคดีบริษัทเสริมความงาม หลังปิดกิจการ เบี้ยวไม่คืนเงิน ที่เหลือให้ลูกค้ารายเดียวเฉียด 3 ล้านบาท ขณะที่โครงการรถยนต์คันแรก ผู้บริโภคใช้สิทธิ์ไม่ได้ เหตุธนาคารทิสโก้ส่งมอบหนังสือยินยอมล่าช้า ทำให้ตกขบวน คคบ. ให้ฟ้องแพ่งชดใช้เงินคืนด่วนๆ

นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ที่มี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไปจำนวน 20 เรื่อง และด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 22 เรื่อง โดยในส่วนของการร้องเรียนด้านสินค้าและบริการทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจทัวร์และตั๋ว เครื่องบิน ธุรกิจรถยนต์ ทั้งรถใหม่และรถใช้แล้ว ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจฟิตเนส และธุรกิจท่องเที่ยว

สำหรับการดำเนินคดีกับธุรกิจรถยนต์นั้น มีกรณีของนางสาวกนกรภัส วงษ์ภากนกภณ ที่ได้ร้องเรียนว่า จองรถยนต์ยี่ห้อ MAZDA รุ่น BT 50 DBL 2.2 HI-RAC กับบริษัท วี แอนด์ ซี ออโตโมบิล จำกัด และได้รับรถยนต์เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2555 โดยผู้ร้องขอสินเชื่อเช่าซื้อกับธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) นางสาวกนกรภัสใช้สิทธิ์ขอคืนภาษี สำหรับ รถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล แต่ปรากฏว่าธนาคารส่งมอบหนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรกให้แก่ผู้ร้องล่าช้า ทำให้ผู้ร้องไป ยื่นเอกสารต่อกรมสรรพสามิตล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ร้องเสียสิทธิ์ได้รับคืนภาษีสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล คคบ.พิจารณาแล้ว มีมติ ให้ดำเนินคดีแพ่งแก่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อบังคับให้ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ชำระเงินจำนวน 86,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และให้รวมถึงผู้บริโภครายอื่นๆ ที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนในกรณีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน

ส่วนธุรกิจเสริมความงามและธุรกิจฟิตเนสนั้น คคบ.มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับบริษัท แกรนเด บิวตี้ จำกัด และนางลฎาภา เชาว์วิศิษฐ กรณีนางสาว แสงเทียน พลายบัว ร้องเรียนว่า เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2555 ได้ซื้อบริการทรีตเมนต์ ตามคำชักชวนจากพนักงานของสถานเสริมความงาม Slimming Doctor ดำเนินการโดยบริษัท แกรนเด บิวตี้ จำกัด ดูแลรูปร่างในราคา 40,000 บาท และได้ซื้อบริการทรีตเมนต์เพิ่ม 39,900 บาท ต่อมาบริษัท แกรนเดฯได้โอนบริการของลูกค้าไปให้บริษัท คลีนิค สุขภาพ เอเพ็กซ์ จำกัด เป็นผู้ดูแลต่อ โดยมี เงื่อนไข ว่า ต้องใช้คอร์สที่ซื้อบริการไว้ให้หมดภายในวันที่ 30 ก.ย.2556 รวมทั้งพนักงานของบริษัท คลีนิค สุขภาพฯ ยังแจ้งให้ผู้ร้องซื้อคอร์สเพิ่ม ในจำนวนเงินที่ไม่น้อยกว่าคอร์สเดิมที่เหลืออยู่ จึงจะสามารถใช้คอร์สเดิมได้

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวผู้ร้องจึงประสงค์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามสัญญา และเรียกร้องค่า เสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท โดย คคบ.พิจารณาแล้ว มีมติให้ดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัท แกรนเด บิวตี้ จำกัด และนางลฎาภา เชาว์วิศิษฐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน เพื่อบังคับให้รับผิดร่วมกัน คืนเงินให้ผู้ร้องตามมูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้บริการ จำนวน 69,775 บาท พร้อมดอกเบี้ยตาม กฎหมาย และให้รวมถึงผู้บริโภครายอื่นๆที่จะมา ร้องเรียนเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ คคบ.ยังให้ดำเนินคดีแพ่งกับนางสาวนภัสนันท์ สุพัฒนาภรณ์ (แจ่มแจ้ง) เจ้าของกิจการ ร้านบอดี้ สลิม ด้วย หลัง สคบ.ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวน 2 ราย แจ้งว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อบริการเสริมความงามของร้านบอดี้ สลิม โดยนางสาววันนัดดา กิตติทรัพย์เจริญ แจ้งว่า ได้ซื้อบริการเสริมความงามจากร้านบอดี้ สลิม ตั้งแต่ปี 2555 รวมเป็นจำนวน เงินทั้งสิ้น 800,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2558 ร้านดังกล่าวได้ปิดกิจการลง ขณะที่ผู้ร้องยังใช้บริการไม่ครบตามสัญญา จึงประสงค์ขอเงินในส่วนที่ชำระไปแล้ว และยังไม่ใช้บริการคืน เช่นเดียวกับนางสาวจันทร์เพ็ญ พระนอนเขตต์ แจ้งว่า ได้ซื้อบริการ เสริมความงามจากร้านบอดี้ สลิม ตั้งแต่ปี 2550 รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 3 ล้านบาท ต่อมาร้านดังกล่าวได้ปิด กิจการ ขณะที่ผู้ร้องยังใช้บริการไม่ครบ จึงประสงค์ขอเงินในส่วนที่ชำระไปแล้ว แต่ยังไม่ใช้บริการคืน

ซึ่ง คคบ.พิจารณาแล้วมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งแก่นางสาวนภัสนันท์ สุพัฒนาภรณ์ (แจ่มแจ้ง) เจ้าของกิจการร้าน บอดี้ สลิม เพื่อบังคับให้คืนเงิน ให้ผู้ร้องทั้ง 2 ราย ในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการกรณีรายนางสาววันนัดดา กิตติทรัพย์เจริญ เป็นเงินจำนวน 629,470 บาท และนางสาวจันทร์เพ็ญ พระนอนเขตต์ เป็นเงินจำนวน 2,837,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตาม กฎหมาย และให้รวมถึงผู้บริโภครายอื่นๆที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากนี้ ส่วนธุรกิจท่องเที่ยว มีทั้งให้ดำเนินคดีกับบริษัททัวร์ ที่ไม่ดำเนิน การตามเงื่อนไขข้อตกลง ยกเลิกการเดินทางแล้วไม่คืนเงิน หรือจองตั๋วเครื่องบินไม่ได้ แต่ไม่ยอมคืนเงิน เป็นต้น ซึ่งมีทั้งทัวร์ไปเกาหลีและญี่ปุ่น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้