วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แฉน้ำมันเครื่องปลอมระบาด สมอ.จี้ผู้บริโภคใส่ใจ-ขู่พ่อค้าขี้ฉ้อจับได้เจอติดคุก

(แฟ้มภาพ)

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ สมอ.ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าทั่วประเทศ พบว่ามีผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องปลอมระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะตามพื้นที่ชายแดนและภาคอีสาน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมักนิยมใช้ และบางครั้งผู้ใช้ตรวจสอบได้ยาก ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์ ทำให้สึกหรอเร็ว อายุการใช้งานสั้นลง ต้องเสียค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเครื่องยนต์ และยังส่งผลให้เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สร้างปัญหาปล่อยมลพิษออกมากระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับน้ำมันเครื่องปลอม ผู้บริโภคสังเกตได้เบื้องต้นคือ ภาชนะบรรจุขวดจะเก่า มีร่องรอยการแกะฟอยล์ฝาพลาสติกออก เพื่อใส่น้ำมันเครื่องปลอมลงไป โดยส่วนใหญ่จะขายในร้านค้าขนาดเล็ก หรือตามปั๊มน้ำมันหลอดแก้ว ส่วนน้ำมันเครื่องของจริง ให้สังเกตที่ภาชนะบรรจุ ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่บุบหรือมีรอยเปิดใช้งานแล้ว ต้องมีฉลากบอกวัน/เดือน/ปีที่ผลิต ปริมาตร รวมถึงแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ที่สำคัญควรเลือกซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ จะต้องระบุชื่อของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าย สถานที่ผลิต ทั้งนี้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) น้ำมันเครื่องรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆที่ สมอ.กำหนดไว้ มี 3 มาตรฐานคือ 1.มาตรฐานทั่วไป มอก.356-2531 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันเครื่อง 2.มาตรฐานทั่วไป มอก.356 (เล่ม 2)-2541 3.มาตรฐานบังคับ มอก. 1040-2541 ใช้สำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ ส่วนใหญ่ ใช้ในรถจักรยานยนต์รุ่นเก่า

สำหรับบทลงโทษผู้จำหน่ายตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ฉบับแก้ไขจะประกาศใช้ภายในปีนี้คือ การทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต มอก.ดังกล่าว ประกอบด้วย บทลงโทษเดิม คือจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่เนื้อหาใน พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขใหม่ จำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-5,000,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ส่วนร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดิม จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก้ไขเป็นจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับ ตั้งแต่ 5,000-5,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ สมอ.ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าทั่วประเทศ พบว่ามีผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องปลอมระบาดอย่างหนัก 9 ก.ย. 2559 01:49 9 ก.ย. 2559 01:52 ไทยรัฐ