วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชายหาดบางแสน สู่ภาวะปกติ หลังระดมทำความสะอาด ขยะเปื้อนคราบน้ำมัน

เทศบาลแสนสุข ชลบุรี แจง คราบน้ำมันลอยเกยเต็มชายหาดบางแสน ระยะทางยาวประมาณ 1.5 กม. ล่าสุด เกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังระดมทำความสะอาด พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำทะเล หาสาเหตุต่อไป 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 16.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาด โดยเก็บกวาดขยะที่ปนเปื้อนน้ำมัน ซึ่งพัดขึ้นฝั่งตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 7 กันยายน 59 และเข้าทำความสะอาดชายฝั่งอีกครั้ง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 10.00 น. ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายไปมากจนเกือบปกติ


จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ โดยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า คราบน้ำมันถูกพัดมาจากทางทะเลฝั่งอำเภอศรีราชา โดยเริ่มเคลื่อนเข้ามาช่วงเวลา 15.30 น. และเคลื่อนเข้าหาดบางแสน ช่วงเวลา 16.30 น. และพัดขึ้นฝั่งช่วงเวลา 17.45 น. ลักษณะของน้ำมันคล้ายกับน้ำมันชะล้างอุปกรณ์อะไหล่เครื่องยนต์ มีสีดำ เหนียวข้น บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส 2 ชั้น ประมาณ 10 ถุง อยู่เป็นกลุ่มก้อนและมีกลิ่นฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ ซึ่งสันนิษฐานว่า อาจมีผู้ลักลอบนำมาทิ้งลงในทะเล ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชายหาดบางแสน ซึ่งเป็นชายหาดสาธารณะ มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมตรวจสอบสถานการณ์ด้วย ซึ่งประกอบด้วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และพลังงานจังหวัดชลบุรี โดยพลังงานจังหวัดชลบุรี จะได้นำตัวอย่างน้ำมันที่เก็บได้ไปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุต่อไป.

เทศบาลแสนสุข ชลบุรี แจง คราบน้ำมันลอยเกยเต็มชายหาดบางแสน ระยะทางยาวประมาณ 1.5 กม. ล่าสุด เกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังระดมทำความสะอาด พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำทะเล หาสาเหตุต่อไป 8 ก.ย. 2559 20:20 8 ก.ย. 2559 22:23 ไทยรัฐ