วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขึ้นนายอำเภอระดับสูง (3)

ขึ้นนายอำเภอระดับสูง (3)

โดย ซี.12
9 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

นายอำเภออำนวยการระดับสูงชุดสุดท้ายที่ได้เลื่อนขึ้นมารวม 182 รายนั้นประกอบด้วย

151.นายธนพงศ์ บุญเรือง เป็นนายอำเภอศรีสำโรง สุโขทัย 152.นายธนพล วัฒนเวช เป็นนายอำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย 153.นายจิรศักดิ์ ชำนาญภักดี เป็นนายอำเภอสามชุก สุพรรณบุรี 154.นายกิติพงษ์ แย้มมี เป็นนายอำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 155.นายเจริญ เปลี่ยวจิตร เป็นนายอำเภอท่าชนะ สุราษฎร์ธานี

156.นายภิญโญ หวังสุทธิ์ เป็นนายอำเภอพนม สุราษฎร์ธานี 157.ว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ เป็นนายอำเภอเคียนซา สุราษฎร์ธานี 158.นายธนวรรษ รอดจิตต์ เป็นนายอำเภอบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 159. นายเมตต์ แสงจันทร์ เป็นนายอำเภอท่าตูม สุรินทร์ 160.นายประภาส ศรีจันทร์เวียง เป็นนายอำเภอกาบเชิง สุรินทร์

161.นายวิโรจน์ อักษรดี เป็นนายอำเภอสังขะ สุรินทร์ 162.นายประเทือง อยู่เกษม เป็นนายอำเภอสำโรงทาบ สุรินทร์ 163.นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ เป็นนายอำเภอบัวเขต สุรินทร์ 164.นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา เป็นนายอำเภอสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 165.นายไพบูลย์ ศุภบุญ เป็นนายอำเภอป่าโมก อ่างทอง

166.นายสมยศ วิชากร เป็นนายอำเภอไชโย อ่างทอง 167.นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ เป็นนายอำเภอหัวตะพาน อำนาจเจริญ 168.นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา เป็นนายอำเภอลืออำนาจ อำนาจเจริญ 169.นายปภาวิน แสงสุริยา เป็นนายอำเภอศรีธาตุ อุดรธานี 170.นายสามารถ หมั่นนอก เป็นนายอำเภอน้ำโสม อุดรธานี

171.นายชัชวาลย์ ปทานนท์ เป็นนายอำเภอโนนสะอาด อุดรธานี 172.นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ์ เป็นนายอำเภอไชยวาน อุดรธานี 173.
นายวิโรจน์ อุทุมโภค เป็นนายอำเภอนายูง อุดรธานี 174.นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล เป็นนายอำเภอตรอน อุตรดิตถ์ 175.นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ เป็นนายอำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์

176.น.ส.จิรภา ทองสิริ เป็นนายอำเภอห้วยคต อุทัยธานี 177. นายอนุชา อินทศร เป็นนายอำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี 178.นายประทีป อุ่ยเจริญ เป็นนายอำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี 179.นายประจวบ รักแพทย์ เป็นนายอำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 180.นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ เป็นนายอำเภอกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 181.นายสุพล คำน้อย เป็นนายอำเภอสำโรง อุบลราชธานี 182.นายพิภพ หนูขวัญ เป็นนายอำเภอ น้ำขุ่น อุบลราชธานี

เป็นอันครบถ้วนสำหรับกลุ่มนายอำเภอที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายอำเภออำนวยการระดับสูง 182 ราย

ยังพอมีพื้นที่เหลือจึงขอเอ่ยถึงข่าวคราวการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการของกรมการปกครองที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด เสียด้วยเลย

รู้สึกว่าการดำเนินการออกจะรีบร้อนไปสักเล็กน้อยเพราะความจริงแล้วกระบวนการคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่เรียบร้อย แต่ทำไมถึงทำเรื่องนี้แทรกซ้อนขึ้นมา

ถ้าหากเป็นเพราะว่าทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งมาก็ส่งคำถามต่อไปที่นั่นว่า ดำเนินการไปด้วยเหตุผลใดอยากรู้จริงๆ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้