วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อยู่ดีไม่ว่าดี 5 เสือ กกต.

อยู่ดีไม่ว่าดี 5 เสือ กกต.

โดย สายล่อฟ้า
9 ก.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

ยังเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อให้ กรธ.นำไปพิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมายลูก หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ให้ความสนใจกันมากคือ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง อันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตรง

เป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาของอยู่ดีไม่ว่าดี 5 เสือ กกต.

ยังเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อให้ กรธ.นำไปพิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมายลูก หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ให้ความสนใจกันมากคือ กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง อันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตรง

เป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญและแนวทางปฏิบัติอันถือว่าเป็นปฐมบทว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง

แต่บางข้อเสนอมีแนวคิดแฝงเพื่อสนับสนุนหรือเปิดช่องให้ “คนนอก” มีโอกาสได้เป็นนายกฯได้ง่ายเข้าจึงถูกข้อครหาว่าเป็นพวกห้อยพวกโหนผู้มีอำนาจ

ก็ว่ากันไปครับ...สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับ กรธ.ว่าจะเอาอย่างไร อีกไม่นานก็คงรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ที่มองข้ามไม่ได้ก็ต้องฟังเสียง คสช.ด้วย

คงไม่ต่างไปจากการก่อเกิดของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นอกเหนือจากการเปิดรับฟังเสียงของประชาชน นักการเมืองแล้ว ยังให้สิทธิ สปท. กกต. สามารถเสนอความคิดเห็นผ่านไปทาง กรธ.ด้วย

แต่ที่ได้รับความสนใจมากก็คือ กกต.เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่กำลังเกิดปัญหาภายในเองเรื่องตำแหน่งประธาน กกต.

5 กกต.ปัจจุบันคือ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานใหญ่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นายประวิช รัตนเพียร นายบุญส่ง น้อยโสภณและนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์

นายศุภชัยยอมรับก่อนรับตำแหน่งประธาน กกต.นั้นได้มีการทำความตกลงร่วมกันว่าจะให้ดำรงตำแหน่งเพียงแค่ 2 ปีจากนั้นก็เปลี่ยนให้คนอื่นใน 4 คนขึ้นเป็นแทน

ในท่ามกลางงานใหญ่ๆที่ กกต.จะต้องรับผิดชอบทั้งการจัดทำข้อเสนอกฎหมายลูกเพื่อให้ กรธ.พิจารณาด้วยเงื่อนไขเวลาที่มีข้อจำกัด การเตรียมการเพื่อจัดการเลือกตั้งปี 60 แค่ 2 เรื่องนี้ก็มีความสำคัญในทางการเมือง

เมื่อ กกต.มาเกิดปัญหาภายในกันเองก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้สังคมมองอย่างไม่ชอบใจมากนัก

แทนที่จะว่ากันถึงการ “เซ็ตซีโร่” พรรคการเมืองก็เลยมีกระแสทำนองว่าควรจะ “เซ็ตซีโร่” กกต.เสียล่ะมากกว่า

เพราะแย่งเก้าอี้กันดีนักก็จัดการกันไปเลย

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้มีการกำหนดให้มี กกต. 7 คน เพิ่มขึ้นมาอีก 2 คนก็มีการมองกันไปว่าจะเก็บชุดเก่าไว้ แล้วตั้งเพิ่มอีก 2 คนเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งไปก่อน หรือจะเซ็ตซีโร่กันใหม่แล้วตั้ง 7 กกต.พร้อมกันไปเลย

กอปรกับ คสช.มีคำสั่งก่อนหน้านี้ 40/2559 ให้งดการสรรหากรรมการองค์กรอิสระทั้งหมด นั่นแสดงว่าต้องยุติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทุกองค์กรอิสระ รวมถึงการเปลี่ยนตำแหน่งประธานด้วย

แม้จะทำหนังสือถึง คสช.เพื่อสอบถามแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด

มรสุมที่กระทบใส่ กกต.ยังมีอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะข้อเสนอให้ มท.เข้ามาจัดการเลือกตั้งโดยให้ คสช.เข้ามาควบคุมอีกชั้นหนึ่งเท่ากับว่าเป็นการลิดรอนอำนาจ กกต.รวมไปถึงการให้มีการตั้ง กจต.เข้ามาดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆแทนที่ กกต.จังหวัด

เหตุผลก็คือ ที่ผ่านมา กกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสได้ ไม่กล้าตัดสินใจ แจกใบเหลือง ใบแดง โดยรวม
ก็คือ ไม่มีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะทำงานใหญ่ได้

ทุกอย่างกลายเป็นคำถามที่พุ่งเข้าใส่ กกต.โดยตรง

อีกทั้งยังพบว่าการทำงานของ กกต.เองยังพบปัญหาความสับสนและการทำงานที่ออฟไซด์หลายเรื่อง จนทำให้ คสช.ไม่ค่อยสบ
อารมณ์เท่าใดนัก

หรือมีการกล่าวหาว่าใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย ไปดูงานต่างประเทศ เป็นว่าเล่น

หรือว่าระเบิดจะมาลงที่ กกต.เสียแล้วกระมัง...

“สายล่อฟ้า”

และแนวทางปฏิบัติอันถือว่าเป็นปฐมบทว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง

แต่บางข้อเสนอมีแนวคิดแฝงเพื่อสนับสนุนหรือเปิดช่องให้ “คนนอก” มีโอกาสได้เป็นนายกฯได้ง่ายเข้าจึงถูกข้อครหาว่าเป็นพวกห้อยพวกโหนผู้มีอำนาจ

ก็ว่ากันไปครับ...สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับ กรธ.ว่าจะเอาอย่างไร อีกไม่นานก็คงรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ที่มองข้ามไม่ได้ก็ต้องฟังเสียง คสช.ด้วย

คงไม่ต่างไปจากการก่อเกิดของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นอกเหนือจากการเปิดรับฟังเสียงของประชาชน นักการเมืองแล้ว ยังให้สิทธิ สปท. กกต. สามารถเสนอความคิดเห็นผ่านไปทาง กรธ.ด้วย

แต่ที่ได้รับความสนใจมากก็คือ กกต.เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง แต่กำลังเกิดปัญหาภายในเองเรื่องตำแหน่งประธาน กกต.

5 กกต.ปัจจุบันคือ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานใหญ่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นายประวิช รัตนเพียร นายบุญส่ง น้อยโสภณและนายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์

นายศุภชัยยอมรับก่อนรับตำแหน่งประธาน กกต.นั้นได้มีการทำความตกลงร่วมกันว่าจะให้ดำรงตำแหน่งเพียงแค่ 2 ปีจากนั้นก็เปลี่ยนให้คนอื่นใน 4 คนขึ้นเป็นแทน

ในท่ามกลางงานใหญ่ๆที่ กกต.จะต้องรับผิดชอบทั้งการจัดทำข้อเสนอกฎหมายลูกเพื่อให้ กรธ.พิจารณาด้วยเงื่อนไขเวลาที่มีข้อจำกัด การเตรียมการเพื่อจัดการเลือกตั้งปี 60 แค่ 2 เรื่องนี้ก็มีความสำคัญในทางการเมือง

เมื่อ กกต.มาเกิดปัญหาภายในกันเองก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้สังคมมองอย่างไม่ชอบใจมากนัก

แทนที่จะว่ากันถึงการ “เซ็ตซีโร่” พรรคการเมืองก็เลยมีกระแสทำนองว่าควรจะ “เซ็ตซีโร่” กกต.เสียล่ะมากกว่า

เพราะแย่งเก้าอี้กันดีนักก็จัดการกันไปเลย

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้มีการกำหนดให้มี กกต. 7 คน เพิ่มขึ้นมาอีก 2 คนก็มีการมองกันไปว่าจะเก็บชุดเก่าไว้ แล้วตั้งเพิ่มอีก 2 คนเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งไปก่อน หรือจะเซ็ตซีโร่กันใหม่แล้วตั้ง 7 กกต.พร้อมกันไปเลย

กอปรกับ คสช.มีคำสั่งก่อนหน้านี้ 40/2559 ให้งดการสรรหากรรมการองค์กรอิสระทั้งหมด นั่นแสดงว่าต้องยุติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทุกองค์กรอิสระ รวมถึงการเปลี่ยนตำแหน่งประธานด้วย

แม้จะทำหนังสือถึง คสช.เพื่อสอบถามแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด

มรสุมที่กระทบใส่ กกต.ยังมีอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะข้อเสนอให้ มท.เข้ามาจัดการเลือกตั้งโดยให้ คสช.เข้ามาควบคุมอีกชั้นหนึ่งเท่ากับว่าเป็นการลิดรอนอำนาจ กกต.รวมไปถึงการให้มีการตั้ง กจต.เข้ามาดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆแทนที่ กกต.จังหวัด

เหตุผลก็คือ ที่ผ่านมา กกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสได้ ไม่กล้าตัดสินใจ แจกใบเหลือง ใบแดง โดยรวม
ก็คือ ไม่มีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะทำงานใหญ่ได้

ทุกอย่างกลายเป็นคำถามที่พุ่งเข้าใส่ กกต.โดยตรง

อีกทั้งยังพบว่าการทำงานของ กกต.เองยังพบปัญหาความสับสนและการทำงานที่ออฟไซด์หลายเรื่อง จนทำให้ คสช.ไม่ค่อยสบ
อารมณ์เท่าใดนัก

หรือมีการกล่าวหาว่าใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย ไปดูงานต่างประเทศ เป็นว่าเล่น

หรือว่าระเบิดจะมาลงที่ กกต.เสียแล้วกระมัง...

“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้