วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'โปเกมอน โก' กระทบสังคมก้มหน้า เล็งชง ครม.เสนอแผนเท่าทันสื่อออนไลน์

หมอเด็ก เผย โปเกมอน โก กระทบสังคมก้มหน้าลามถึงไทย ชี้กระแสเกมเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งของโลกเทคโนโลยี ที่จะมาแทนที่แรงงานไร้ฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญสื่อออนไลน์แนะวิธีดึงเด็กออกจากจอ พ่อแม่-ครูต้องปลูกฝังวินัย เล็งชง ครม.เสนอแผนเท่าทันสื่อออนไลน์-คุ้มครองเด็ก วางระบบจัดการระยะยาว ...

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 59 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา จัดเสวนา “สังคมได้อะไร จากเกมโปเกมอน โก” รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์เฉพาะทางวัยรุ่น และผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า ในการประชุมจิตวิทยาระดับโลกที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น พบพฤติกรรมมนุษย์จากผลกระทบของเกมโปเกมอนที่น่าสนใจคือ โยโกฮามา เป็นเมืองที่มีระเบียบวินัยสูงและระบบขนส่งมวลชนที่ดีมากโดยเฉพาะ ทางราบแก่ผู้สูงอายุ ที่สำคัญมีการสาธิตกฎกติกาการเล่นเกม ถึงข้อควรทำและข้อควรหลีกเลี่ยง โดยพบว่าเกมดังกล่าวได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็กเยาวชนในเมืองนั้น จากการอ่านหนังสือเวลานั่งว่างบนรถไฟฟ้าเปลี่ยนมาเป็นสังคมก้มหน้าเล่นเกม และการชุมนุมตามที่สถานที่ต่างๆ เพื่อก้มหน้าเล่นเกมของตัวเอง ขาดการสนทนากันหรือสนใจกัน แม้เกมนี้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมาก แต่หากเล่นเกมในสังคมที่ยังขาดวินัย และจิตสำนึกที่ไม่รู้จักจำกัดขอบเขต และไม่ถูกกาลเทศะ ย่อมมีผลกระทบแน่นอน

“ในการประชุมจิตวิทยาโลกครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าโปเกมอนเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งของเทคโนโลยีที่มนุษย์จะต้องปรับตัวให้รู้เท่าทัน โดยนักจิตวิทยาระดับโลกที่ญี่ปุ่น ได้นำเสนอนวัตกรรมหุ่นยนต์เสมือนคน หรือระบบ Humanoid เพื่อแทนที่มนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โลกของหุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่แรงงานที่ขาดทักษะ ฉะนั้นสิ่งเดียวที่มนุษย์จะอยู่เหนือหุ่นยนต์คือ ความรัก ความผูกพัน และจิตวิญญาณที่สามารถสร้างพลังขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองให้เกิดนวัตกรรม แต่นั่นหมายถึงผู้ใหญ่ทุกวันนี้ต้องตระหนักที่จะสร้างศักยภาพให้ลูกหลานให้รู้เท่าทัน มีจิตสำนึกต่อตนเองและสังคม” นพ.สุริยเดว กล่าว    

ด้าน ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า การพัฒนาเกมสมัยใหม่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ชอบความท้าทาย การมีเรื่องราว ต้องการการยอมรับ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้เล่นเป็นคนสร้างเรื่องได้เอง รวมถึงการมีภาพที่เสมือนจริงเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเกม ทุกอย่างถูกออกแบบเพื่อให้คนติด และมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่เบื้องหลัง เช่น การซื้อของแลกแต้ม หรือบางธุรกิจก็ใช้ผลประโยชน์จากเกมเพื่อดึงดูดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม กระแสความนิยมในเกมถือเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ทบทวน และเรียนรู้จากปรากฏการณ์ซ้ำเหล่านี้ พ่อแม่และครูจึงต้องสอนให้เด็กมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ รู้จักความเหมาะสมของการใช้เวลาและสถานที่ การเล่นเกมเพื่อความสนุกแต่ไม่ละทิ้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปลูกฝังให้ลูกได้รู้จักการควบคุมตนเอง และมีสมดุลในชีวิต พร้อมกับเป็นแบบอย่างให้เห็น

นอกจากนี้ น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวว่า มติสมัชชาสุขภาพในเรื่องเด็กกับสื่อ ได้ผลักดันยุทธศาสตร์แห่งชาติเรื่องสื่อออนไลน์ โดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพราะโปเกมอนเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์สื่อออนไลน์เข้ามา ความรู้หรือการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานร่วมกัน อย่างไรเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ การปกป้องคุ้มครองควรเป็นจุดเดียว คณะกรรมการพัฒนาเด็กแห่งชาติจึงเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นจุดจัดการ ระหว่างนี้กำลังเสนอแผนการเท่าทันสื่อออนไลน์ และการคุ้มครองเด็กเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งเป็นการจัดการระยะยาว ทั้งทักษะการเท่าทันสื่อ และรู้จักการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์.

หมอเด็ก เผย โปเกมอน โก กระทบสังคมก้มหน้าลามถึงไทย ชี้กระแสเกมเป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งของโลกเทคโนโลยี ที่จะมาแทนที่แรงงานไร้ฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญสื่อออนไลน์แนะวิธีดึงเด็กออกจากจอ พ่อแม่-ครูต้องปลูกฝังวินัย 8 ก.ย. 2559 15:15 8 ก.ย. 2559 15:48 ไทยรัฐ