วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.คลอดแผนแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง-ขอทาน เล็งผลใน 3 เดือน แก้ปัญหาทุกมิติ

"บิ๊กอู๋" เผยวงประชุมร่วมแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง-ขอทาน กทม.ผุดแผนแก้ปัญหา เล็งเห็นผลใน 3 เดือน ตั้งอธิบดี พส.ลุยขับเคลื่อน ชี้สถิติคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 59 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงผลการประชุมแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กองบังคับการตำรวจนครบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน มูลนิธิกระจกเงา ภาคประชาสังคมอื่นๆ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 1. ให้จัดตั้งกองอำนวยการ และเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานในพื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้อำนวยการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา 2. ขับเคลื่อนงานทุกมิติให้เห็นผล ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ระยะเร่งด่วน 3 เดือน เน้นจุดพื้นที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ และสถานีรถไฟกรุงเทพ หัวลำโพง โดยให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบสถานีให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อาทิ รั้วโปร่ง เพิ่มแสงสว่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิด ในส่วนความคุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน อีกทั้ง เน้นความร่วมมือของภาคประชาสังคมด้วยการเพิ่มอาสาสมัครร่วมเฝ้าระวัง จัดจุดบริการสวัสดิการ สำหรับการแก้ไขปัญหาให้ขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อป้องกันการเข้าสู่กระบวนการเป็นคนไร้ที่พึ่งและขอทานอาชีพ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้คุ้มครองและช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ซึ่งจากนิยามคนไร้ที่พึ่งตาม พ.ร.บคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ครอบคลุมตั้งแต่ บุคคลไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ บุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาผู้อื่นได้ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่เดือดร้อน คนเร่ร่อน บุคคลซึ่งอาศัยที่สาธารณะเป็นที่พักนอนชั่วคราว บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ยังไร้สัญชาติ บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ทั้งนี้ ผลการสำรวจคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ พบคนไร้บ้าน 1,307 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 อาศัยพื้นที่สาธารณะมากที่สุด ซึ่งคนไร้บ้านส่วนใหญ่อยู่เหมือนไร้ตัวตน ไร้สัญชาติ จึงเข้าไม่ถึงบริการและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล  นอกจากนี้ สถิติคนไร้ที่พึ่งเมื่อเดือน ส.ค. 2559 จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่งทั่วประเทศ พบว่ามีจำนวน 4,388 คน สาเหตุสำคัญที่ทำให้จำนวนคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้น เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ลดการจ้างงาน คนเข้ามาแสวงหางานในเมือง ตกงานตอนอายุมาก ขาดความรู้ทักษะและโอกาสปัญหาสังคม ไม่มีที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน ยากจน ครอบครัวขาดผู้อุปการะ สมัครใจจะเป็นคนเร่ร่อน ขอทาน ถูกบังคับล่อลวง แสวงหาผลประโยชน์

"บิ๊กอู๋" เผยวงประชุมร่วมแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง-ขอทาน กทม.ผุดแผนแก้ปัญหา เล็งเห็นผลใน 3 เดือน ตั้งอธิบดี พส.ลุยขับเคลื่อน ชี้สถิติคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้น 8 ก.ย. 2559 15:05 8 ก.ย. 2559 19:08 ไทยรัฐ