วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ส.ค. อยู่ที่ 73.2 ปรับตัวดีขึ้นเดือนที่ 2

หอการค้าไทย เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค. อยู่ที่ 73.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังคนไทยมั่นใจ การเมืองมีเสถียรภาพขึ้น หลังลงประชามติ เชื่อ เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่ยังมีจุดน่าห่วง คนกลัวตกงาน จึงยังระวังการใช้จ่าย แนะรัฐ เร่งอัดฉีด หากต้องการให้เศรษฐกิจโตกว่าที่คาด ...

วันที่ 8 ก.ย.59 นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค. ว่า อยู่ที่ 73.2 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 62.2 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 67.6 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 89.7

ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันตั้งแต่ ก.ค. และ ส.ค. หลังจากประชาชนลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทำให้คนมองการเมืองด้วยความมั่นใจว่าการเมืองจะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกตั้ง การเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ออกมาระบุ GDP Q2/59 ขยายตัว 3.5% ดีขึ้นจากไตรมาสแรก คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5% สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย และความคาดหวังของประชาชนว่า รัฐบาลจะเน้นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นในช่วง H2/59

ขณะที่ ปัจจัยลบ ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกของไทยใน เดือน ก.ค.หดตัว -6.38% ลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น ความกังวลต่อสถานการณ์ระเบิดในพื้นที่ภาคใต้ ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และผู้บริโภคยังกังวลปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ยังทรงตัวในระดับสูง

ส่วนการบริโภคของภาคประชาชน คาดว่า น่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากประชาชนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งที่คลี่คลายลง ราคาพืชผลทางการเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้น และผลกระทบจากสถานการณ์ Brexit ที่มีผลลบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกไม่มากนัก อีกทั้งมีความหวังว่า การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐในครึ่งปีหลัง จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งการฟื้นตัวของการบริโภคน่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ถ้าสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกคลี่คลายลง และประสิทธิภาพของการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากการสำรวจความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง ยังพบว่า ดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 19 เดือน นับตั้งแต่ ก.พ.58 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเพราะประชาชนมองว่า การเมืองไทยจะมีเสถียรภาพมากขึ้น อันจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งขึ้น และเชื่อว่ารัฐบาลจะมีการลงทุนและการใช้จ่ายผ่านงบประมาณด้วยการเร่งเบิกจ่ายช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 จึงทำให้ประชาชนมองว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

"จุดที่ยังต้องระมัดระวัง คือ ความกังวลของภาคแรงงานเกี่ยวกับสถานะการจ้างงาน หลังจากที่การส่งออกของไทยในปีนี้ที่ยังไม่สามารถขยายตัวได้ ทำให้ภาคแรงงานมีความกังวลว่าจะถูกปรับลดชั่วโมงการจ้างงาน หรือถูกปลดออกจากงาน ซึ่งจากความกังวลของภาคแรงงานเกี่ยวกับการจ้างงานนั้น อาจทำให้กำลังซื้อไม่เพิ่มขึ้นมากอย่างที่คาด แต่อย่างไรก็ดี จากการทำแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในขณะนี้ ม.หอการค้าไทย ยังไม่เห็นสัญญาณของการปลดคนงานแต่อย่างใด"

อย่างไรก็ตาม ยังให้มุมมองการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 59 ไว้ตามเดิมที่ 3.3% หลังจากที่ในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 3.4% ตามการประกาศตัวเลขจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย ม.หอการค้าไทย คาดว่า ในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 3.3% แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการส่งออกที่ยังไม่โดดเด่น และผู้บริโภคยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย จึงทำให้กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่น แม้สถานการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำบางชนิดจะเริ่มคลี่คลายลง โดยยังมีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโตได้มากกว่า 3.3% ถ้าภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ เร่งการลงทุนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน การท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี และภาคการส่งออกกลับมาดีขึ้น น่าจะส่งผลช่วยให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น

หอการค้าไทย เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ส.ค. อยู่ที่ 73.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หลังคนไทยมั่นใจ การเมืองมีเสถียรภาพขึ้น หลังลงประชามติ เชื่อ เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่ยังมีจุดน่าห่วง คนกลัวตกงาน .. 8 ก.ย. 2559 14:23 8 ก.ย. 2559 14:58 ไทยรัฐ