วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เสริมดั้ง...อ่างฯ พระปรง

เสริมดั้ง...อ่างฯ พระปรง

  • Share:

แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ได้ขยายเวลาจาก 12 ปี (2558-2569) เป็น 20 ปี (2560-2579) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ...เพิ่มปริมาณการเก็บน้ำให้ได้ 20,000 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18.8 ล้านไร่...ไม่ใช่เรื่องง่าย

เพราะวันนี้การหาพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำใหม่ๆทำได้ยาก และถึงจะหาได้ ต้องใช้เวลานานในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติ...ตั้งแต่เริ่มต้นจนก่อสร้างเสร็จ อ่างฯขนาดกลาง เก็บน้ำได้ไม่เกิน 100 ล้าน ลบ.ม. ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี หรือนานกว่านั้น

“หนทางที่จะเพิ่มน้ำได้เร็ว ได้ทันตามแผนยุทธศาสตร์น้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บเดิมให้เก็บน้ำได้มากขึ้น เป็นอีกแนวทางที่กรมชลประทานจะนำมาใช้ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับทุกภาคส่วน”

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ยกตัวอย่าง อ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ที่เก็บกักน้ำได้ 97 ล้าน ลบ.ม. ทั้งที่มีน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 640 ล้าน ลบ.ม. เก็บกักได้แค่ 15%...เลยทำให้ฤดูฝนมีน้ำล้นไหลทิ้งไปมากมาย ฤดูแล้งน้ำมีไม่พอใช้ เพราะต้องจ่ายให้เกษตรกร เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และไล่น้ำเค็มที่รุกมาถึงปราจีนบุรี

กรมชลประทานจึงมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมทางระบายน้ำล้น (spillway) ให้สูงขึ้นอีก 1.5 ม. จะทำให้อ่างฯพระปรงเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก 15 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 112 ล้าน ลบ.ม.

“ไม่เพียงช่วยเสริมความมั่นคงเรื่องน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเดิม ยังรองรับการใช้น้ำของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย เพราะปัจจุบันอ่างเก็บน้ำไม่ได้มีบทบาทแค่ในภาคเกษตร ยังมีบทบาทในเรื่องเศรษฐกิจ ป้อนน้ำให้ทุกภาคส่วน ทั้งประปา การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม แต่เกษตรกรในพื้นที่ไม่ต้องกังวลว่าอุตสาหกรรมจะมาแย่งน้ำ เพราะขณะนี้อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา หรือ ห้วยโสมงใกล้เสร็จ ต่อไปอ่างฯ พระปรง จะลดการส่งน้ำให้เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ฉะนั้น จึงมีน้ำ เหลือพอที่จะจ่ายให้เกษตรกรและเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

ดร.สมเกียรติ ยืนยันการเสริม spillway อ่างฯพระปรงจะไม่กระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อน เพราะได้มีการออกแบบรองรับไว้แล้ว และยังไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีการกันพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบไว้ล่วง หน้าตั้งแต่สร้างเขื่อน ไว้แล้วเช่นกัน

นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้กำหนดให้พื้นที่ชลประทานของอ่างฯ พระปรงเป็นพื้นที่โครงการเกษตรบูรณาการ จะมีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพ พร้อมกับตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ เพื่อให้การนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นี่คือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับทุกภาคส่วน ทั้งด้านการเกษตร ท่องเที่ยว ชุมชน อุตสาหกรรม ได้อย่างแน่นอน

เพราะไม่ว่าที่ไหน ขอเพียงมีน้ำ ทุกสรรพสิ่งจะฟื้นขึ้นมาดีได้...เพราะน้ำคือชีวิต.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้