วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภาพลเมือง เปิดตัว เฟซบุ๊ก ช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์

สภาพลเมือง เปิดตัว เฟซบุ๊ก ช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์

  • Share:

สภาพลเมือง จัดเวทีสภาพลเมืองระดับชาติ พร้อมเปิดตัวเฟซบุ๊ก “สภาพลเมือง” หวังเป็นช่องทางสื่อสารทางสังคมออนไลน์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ย. ที่ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจและภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง จัดเวทีสภาพลเมืองระดับชาติ โดยเชิญสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง รวมทั้งผู้แทนสภาพลเมืองจังหวัดจากทุกจังหวัดๆ ละ 2 คน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหารือและสรุปประเด็นสาธารณะที่สภาพลเมืองทุกจังหวัด จะช่วยกันขับเคลื่อน และแนวทางในการดำเนินการที่จะทำให้สมัชชาพลเมืองระดับชาติได้มีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประมาณ 300 คน

ทั้งนี้ นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่ง ว่า สภาพลเมืองไม่ใช่ของใหม่ แต่สภาพลเมือง เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ 2,000 ปี ที่กรุงเอเธนส์ และเป็นรูปธรรมมากขึ้นในยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทย เราเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ถ้าเราไปอ่านศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงก็จะเห็นได้ว่า ความจริง สังคม ชุมชนของเรามีความเป็นประชาธิปไตยพอสมควร ตั้งแต่สมัยสุโขทัย คือ ประชาชนมีเสรีภาพ อยู่กันด้วยความรัก ความสามัคคี ดังนั้น เมื่อมาถึงปัจจุบัน เราจะทำให้สังคมของเรานำไปสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่นั้น ตนเชื่อว่า เราทำได้อยู่แล้ว เพราะประชาชนมีคุณภาพในตัวเอง แต่ชุมชนชนบท ต้องหันกลับมาคิดใหม่ในการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยชุมชน ซึ่งขณะนี้เราเดินมาถูกทิศถูกทางแล้ว เนื่องจากเรามีสภาพลเมือง ซึ่งไม่ได้คาดหวังว่า จะมีการออกกฎหมายมารองรับ เพราะที่ผ่านมาเราทำมาโดยธรรมชาติ ค่อยเป็นค่อยไป ทำมาพร้อมๆ กับการปฏิรูปความคิดของเรา ซึ่งที่สุดแล้วมันก็จะเติบโตไปและมีความยั่งยืน เพราะเรามีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดังนั้น ถ้าเราเริ่มต้นจากจุดนี้ สภาพลเมืองจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเปิดงานเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการเปิดตัวเฟซบุ๊ก แฟนเพจ สภาพลเมือง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์รวมทั้งสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่องสภาพลเมืองด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้