วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อินเดียโมเดล

อินเดียไม่ใช่มีแต่โรตี และโรตีไม่ใช่มีแต่ที่อินเดียเพราะอินเดียเป็นประเทศใหญ่มหึมามีประชากรกว่า 1.23 พัน ล้านคน เป็นศูนย์รวมความหลากหลายเชื้อ ชาติ ภาษา ศาสนา ประเพณี

ข้อสำคัญอินเดียยังมีของดีๆที่น่าค้นคว้าศึกษาอีกมากมาย

ล่าสุด “กกต.อินเดีย” กลายเป็นประเด็นฮอตชั่วข้ามคืน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าต้นเหตุเกิดจาก อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. ติดอกติดใจการทำหน้าที่ของ กกต.อินเดียซึ่งมีคนเดียว

แต่สามารถจัดการเลือกตั้งใหญ่ที่มีผู้ออกเสียงเลือกตั้งหลายร้อยล้านคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันใจ โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม

อจ.มีชัย เกิดศรัทธาแรงกล้าจะส่งคนเดินทางไปศึกษาเคล็ดลับการทำงานของ กกต.อินเดีย เพื่อนำ “อินเดียโมเดล” มาปรับปรุงการทำงานของ กกต.ไทยให้ทัดเทียมเยี่ยมวรยุทธ์เท่ากับ กกต.อินเดีย

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียน อจ.มีชัย ไม่ต้องส่งสายสืบไปดูการทำงาน กกต.อินเดียให้เปลืองค่าเครื่องบิน

“แม่ลูกจันทร์” มีคำตอบให้ฟรีๆ ดังนี้คือ

เหตุที่ กกต.อินเดียคนเดียวสามารถจัดการเลือกตั้งขนาดใหญ่กว่าไทย 12 เท่าได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

เพราะระบบเลือกตั้งอินเดียไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆเหมือนประเทศไทย

สภาผู้แทนราษฎรอินเดีย หรือที่เรียกว่า “โลกสภา” เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกผู้แทนโดยตรง

พรรดใดได้ที่นั่งเสียงข้างมากในโลกสภาก็เป็นรัฐบาล

รัฐธรรมนูญอินเดียไม่เปิดช่องให้ “คนนอก” แหกด่านมะขามเตี้ยเป็นนายกรัฐมนตรี

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินเดียมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 543 เขต มี ส.ส.เขต 543 คน

การเลือกตั้งล่าสุด ปี 2557 ของอินเดีย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ 814 ล้านคน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 541 ล้านคน

คิดเป็น 67 เปอร์เซ็นต์

สมาชิกโลกสภามีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล มีอำนาจตรากฎหมาย ให้ความเห็นชอบงบประมาณ และเปิดอภิปรายซักฟอกรัฐบาล ฯลฯ

“แม่ลูกจันทร์” ย้อนกลับมาที่ข้อกังขาของ “อจ.มีชัย” ว่าเหตุใด อินเดียมี กกต.คนเดียวจึงจัดการเลือกตั้งได้อย่างดีเยี่ยมยิ่งกว่าประเทศที่มี กกต.หลายคน

เกิดจากเคล็ดลับ 3 ประการดังนี้คือ...

1, กกต.อินเดีย ได้รับการยอมรับนับถือศรัทธาจากประชาชนว่าเป็นองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางร้อยเปอร์เซ็นต์

ปราศจากการก้าวก่ายการ แทรกแซงอย่างสิ้นเชิง!!

2, กกต.อินเดีย แม้จะมีคนเดียวก็จริง แต่มีอำนาจสั่งใช้เจ้าหน้าที่พลเรือนมาช่วยการเลือกตั้งอีก 4 ล้านคน สั่งใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยอีก 2.1 ล้านคน

เท่ากับ กกต.อินเดียมีผู้ช่วยจัดเลือกตั้งอีก 6.1 ล้านคน

3, การที่ กกต.อินเดียคนเดียว สามารถจัดการเลือกตั้งและประกาศผลคะแนนเลือกตั้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง

เพราะอินเดียใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ 1.1 ล้านเครื่องช่วยประมวลผลเลือกตั้งทั้งประเทศได้รวดเร็ว โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม

อ้อ...ข้อดีอีกอย่างของการมี กกต.คนเดียวแบบอินเดีย

คือ ไม่ต้องแย่งเป็นประธาน กกต.ให้ชุลมุนวุ่นวาย

“แม่ลูกจันทร์” สงสัยนิดเดียว ถ้า “อจ.มีชัย” ชื่นชอบ กกต.คนเดียวแบบอินเดีย

เหตุใดรัฐธรรมนูญใหม่ของ อจ.มีชัย จึงเพิ่ม กกต.จาก 5 คนเป็น 7 คน??

“แม่ลูกจันทร์”

8 ก.ย. 2559 13:02 8 ก.ย. 2559 13:33 ไทยรัฐ