วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ราเมศ' ค้าน มท. จัดเลือกตั้ง หวั่นไม่เป็นกลาง ซ้ำทำลาย องค์กร กกต.

"ราเมศ" ค้าน สปท. ชง มท.จัดเลือกตั้ง หวั่นไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์รัฐใช้อำนาจเอาเปรียบ ชี้ กกต.ต้องจัดเอง ยก ม.20 มีอำนาจสั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยหนุน ชมเปาะ-ให้กำลังใจ ป.ป.ช.เหตุเชือด อดีต ส.ส.เพื่อไทย

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 59 นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ สปท.ยังยืนยันจะเสนอให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง โดยอ้างเหตุ กกต.ขาดกำลังคน และไม่สามารถดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมได้ว่า การเลือกตั้งของไทยวิวัฒนาการให้มีองค์กรอิสระอย่าง กกต. ให้จัดและควบคุมการเลือกตั้งเพราะเป็นกลาง และระบบเก่าที่ให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้ง เมื่อพรรคการเมืองใดได้เป็นรัฐบาล อาจมีการเอื้อประโยชน์ใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบกันได้ ดังนั้น ที่อ้างว่า กกต.ขาดกำลังคนก็คงไม่ได้ เพราะกฎหมายเดิมระบุไว้ชัดในมาตรา 20 ว่า ให้ กกต.มีอำนาจในการสั่งให้หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ให้ปฏิบัติงานในการช่วยสนับสนุนจัดการเลือกตั้งได้อยู่แล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่า กกต.อาจจะมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่บ้างในบางเรื่อง เช่น กกต.จังหวัด ที่สรรหาบุคคลที่เป็นปัญหามา ก็อาจต้องปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่ง กกต.จังหวัด และการทำสำนวนคดี เพราะจุดอ่อนในการจัดเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ที่ระบบ แต่อยู่ที่ตัวบุคคล

พร้อมย้ำหากให้มหาดไทยจัดการเลือกตั้งก็เท่ากับเป็นการทำลาย องค์กร กกต. คงต้องย้อนกลับไปแก้รัฐธรรมนูญใหม่ เพราะรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติระบุชัดว่า ให้ กกต.เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง กรณีนี้คงไปสู้กันที่ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

นอกจากนี้ นายราเมศ ยังกล่าวถึงกรณี ที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย กรณีเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ประเด้นที่มาของ ส.ว.ว่า ต้องให้กำลังใจ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา มีการกดดันการปฏิบัติหน้าที่อยู่พอสมควร การชี้มูลความผิดได้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ความจริงที่เสียงข้างมากได้กระทำในช่วงที่อ้างกันว่า เป็นรัฐบาลในระบบประชาธิปไตย แต่ไม่เคยปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย ในการแก้กฎหมายต่างๆมักใช้เสียงข้างมากข่มเห่งเสียงข้างน้อย การกดบัตรแทนกัน การแอบสลับร่างกฎหมาย การแกล้งนับวันกำหนดวันแปรญัตติที่ผิดไปจากความถูกต้อง โดยไม่เคยสนใจกระบวนการที่กฎหมายกำหนด การเร่งรีบออกกฎหมายจึงไม่ชอบด้วยกระบวนการร่างกฎหมาย แต่ผู้ที่ถูกชี้มูลก็ถือว่า มีสิทธิ์จะต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ต่อไป

"ราเมศ" ค้าน สปท. ชง มท.จัดเลือกตั้ง หวั่นไม่เป็นกลาง เอื้อประโยชน์รัฐใช้อำนาจเอาเปรียบ ชี้ กกต.ต้องจัดเอง ยก ม.20 มีอำนาจสั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยหนุน ชมเปาะ-ให้กำลังใจ ป.ป.ช.เหตุเชือด อดีต ส.ส.เพื่อไทย 8 ก.ย. 2559 11:22 8 ก.ย. 2559 17:39 ไทยรัฐ