วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มกอช. ปลื้ม นักช็อปสนใจนวัตกรรมสมัยใหม่ แห่ซื้อสินค้าเกษตรดิจิทัลอื้อ

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม คนแห่ช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน GAP-ออร์แกนิก งาน "ตลาดนัดเกษตรดิจิทัล" เผย นักช็อปสนนวัตกรรมแหล่งผลิตเกษตรสมัยใหม่ ด้วยระบบ QR Code กระทุ้งคนเมือง ชม ชิม ช็อป แชร์ สินค้าเกษตรคุณภาพ-สินค้าไอทีราคาพิเศษ

วันที่ 8 ก.ย. 59 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จับมือกัน จัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้แนวคิด "เกษตรดิจิทัล" บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนในการเข้าเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าคุณภาพมาตรฐานของเกษตรกรไทยอย่างล้นหลาม รวมทั้งให้ความสนใจในการเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการเกษตรจำนวนมาก


อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าว จะมีไปถึงวันที่ 25 ก.ย. 59 จึงอยากเชิญชวนประชาชนและคนกรุงเทพฯ มาอุดหนุนสินค้าเกษตรกร และร่วมเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรไทยในครั้งนี้ ซึ่งภายในงาน มีโซนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้านวัตกรรมที่ผลิตโดย Smart farmer และ Young smart farmer สินค้าออร์แกนิก สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP และ Q มีทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง สินค้าสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ผลผลิตจากแปลงเศรษฐกิจพอเพียง สินค้าเกษตรพื้นที่สูง และมีสินค้าแปรรูปที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร ผ้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจำหน่ายผลผลิตอันเกิดจากการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า 220 ร้านค้า รวมทั้งนำเสนอความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพผ่านออนไลน์อีกด้วย


ด้าน นายกฤษ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานของวิถีเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ หลายคนเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว ทึ่งกับนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านเกษตรที่ก้าวล้ำไปมาก โดยในส่วนของ มกอช. ได้นำข้อมูลระบบตามสอบสินค้าเกษตร สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ACFS SME Traceability Program) ในรูปแบบ QR Code มาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ SME สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ ตามสอบสินค้าพืชผักและผลไม้สดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าว สามารถตามสอบถึงแหล่งผลิตสินค้า และแหล่งที่ส่งสินค้าไปจำหน่าย ตลอดจนแสดงรายการเรียกคืนสินค้าที่มีปัญหาได้อีกด้วย ซึ่งโปรแกรมระบบตามสอบสินค้าเกษตร สำหรับผู้ประกอบการ SME สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโน๊ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์แบบเครือข่ายได้ มีหน้าจอการบันทึกข้อมูลที่ใช้งานง่าย สามารถเก็บข้อมูลตามสอบได้ครบถ้วน และเชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่ถัดไปได้อีกด้วย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการตามสอบสินค้าเกษตรได้ผ่าน QR Code ที่ติดมากับสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่สำคัญระบบดังกล่าว ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตรแก่ผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย


นอกจากนี้ มกอช.ยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตลาดแนวใหม่ผ่านเครื่องมือสื่อสาร IT อาทิ การเปิดขายสินค้าเกษตรแบบจองผล/ต้น ผ่านทางออนไลน์ การจัดบริการด้านการตลาดสินค้าออนไลน์และส่งมอบจริง ทั้งยังร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายและซื้อซ้ำ จากลูกค้าและประชาชนที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซีที จัดงาน 'เกษตรดิจิทัล' เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า ช่วยเหลือเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ ปลื้ม คนแห่ช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน GAP-ออร์แกนิก งาน "ตลาดนัดเกษตรดิจิทัล" เผย นักช็อปสนนวัตกรรมแหล่งผลิตเกษตรสมัยใหม่ ด้วยระบบ QR Code กระทุ้งคนเมือง ชม ชิม ช็อป แชร์ สินค้าเกษตรคุณภาพ-สินค้าไอทีราคาพิเศษ 8 ก.ย. 2559 10:09 8 ก.ย. 2559 10:42 ไทยรัฐ