วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพล ชี้ นิคมอุตฯ ส่วนใหญ่ คาด 12 เดือนข้างหน้า ตลาดธุรกิจสดใส

โพล ชี้ นิคมอุตฯ ส่วนใหญ่ คาด 12 เดือนข้างหน้า ตลาดธุรกิจสดใส

  • Share:

ซูเปอร์โพล เผยบริษัทในนิคมอุตฯ 28.35% คาด 12 เดือนข้างหน้า เงื่อนไขทำธุรกิจยังคงเหมือนเดิม ส่วนตลาดธุรกิจ ส่วนใหญ่ 65.62% มองจะดีขึ้น ชี้ปัจจัยฉุด อันดับแรกเกิดจาก การเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน หวังความโปร่งใสตรวจสอบได้ของหน่วยรัฐ เอื้อต่อการทำธุรกิจ ...

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจ เรื่อง โพลนิคมอุตสาหกรรม 5 ปัจจัยฉุด 10 ปัจจัยหนุนเงื่อนไขการทำธุรกิจและบรรยากาศการลงทุน กรณีศึกษาตัวอย่างบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จำนวน 418 ตัวอย่างบริษัท พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 68.66 คาดว่า เงื่อนไขการทำธุรกิจของบริษัท ในอีก 12 เดือนข้างหน้าดีขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 28.35 คาดว่า จะเหมือนเดิม และร้อยละ 2.99 คาดว่าแย่ลง

เมื่อถามถึงตลาดธุรกิจของบริษัท ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.62 คาดว่าจะดีขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 31.34 คาดว่า จะเหมือนเดิม และร้อยละ 3.04 คาดว่าจะแย่ลง นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.69 คาดว่า ฐานะการเงินของบริษัทในอีก 12 เดือนข้างหน้าจะดีขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 34.33 คาดว่าจะเหมือนเดิม และร้อยละ 2.99 คาดว่าจะแย่ลง ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึงปัจจัยฉุดในการทำธุรกิจของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม พบ 5 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 ได้แก่ การเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน ร้อยละ 46.27 อันดับที่ 2 ได้แก่ ความต้องการของตลาดที่ไม่คงที่ ร้อยละ 43.28 อันดับที่ 3 ได้แก่ คุณภาพแรงงาน ทักษะฝีมือแรงงาน ร้อยละ 41.79 อันดับที่ 4 ได้แก่ ภาษาต่างประเทศของพนักงานคนไทย เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ร้อยละ 40.30 อันดับที่ 5 ได้แก่ การเมือง เปลี่ยนนโยบายดีๆ ร้อยละ 37.76 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม 10 ปัจจัยหนุนการทำธุรกิจของบริษัทในนิคม อุตสาหกรรม คือ อันดับแรก ได้แก่ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยของหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80.98 อันดับที่ 2 ได้แก่ มาตรการด้านภาษี การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ร้อยละ 77.61 อันดับที่ 3 ได้แก่ ระบบคมนาคม การขนส่ง ร้อยละ 74.63 อันดับที่ 4 ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา การติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 70.15 อันดับที่ 4 เช่นกัน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 70.15

อันดับที่ 6 ได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการของคนในบริษัท ร้อยละ 68.66 อันดับที่ 7 ได้แก่ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ 65.64 อันดับที่ 8 ได้แก่ โอกาสเติบโตของตลาด ร้อยละ 65.17 อันดับที่ 9 ได้แก่ วัตถุดิบ ร้อยละ 64.18 และ อันดับที่ 10 ได้แก่ คุณภาพแรงงาน ร้อยละ 56.72 ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า เสียงสะท้อนของกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า เงื่อนไขการทำธุรกิจของบริษัทต่างๆ กำลังมุ่งสู่ความสดใสในอีก 12 เดือนข้างหน้า เช่น ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ฐานะการเงินของบริษัท การตลาด ปัจจัยการผลิต มาตรการทางภาษี อัตราดอกเบี้ย ระบบคมนาคม ขนส่ง การติดต่อสื่อสาร ความสามารถในการบริหารจัดการ และรวมไปถึง นโยบายการค้าต่างประเทศและการส่งเสริมการลงทุนของ BOI

แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยฉุดอันดับต้นๆ คือ การเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน ความต้องการของตลาดไม่คงที่ คุณภาพแรงงาน ทักษะฝีมือแรงงาน ภาษาต่างประเทศ และการเมืองเปลี่ยน นโยบายดีๆ ของรัฐเปลี่ยน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้