วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมพัฒนาที่ดิน เร่งตรวจดิน
พื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ กว่า 500 ไร่

กรมพัฒนาที่ดิน เร่งตรวจดิน
พื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศ กว่า 500 ไร่

  • Share:

ส.ป.ก. ใช้ ม.44 ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีการครอบครองมากกว่า 500 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบหลักฐานการยื่นคัดค้าน และได้ประสานให้ทางกรมพัฒนาที่ดิน เร่งนำแผนที่ Agri-Map มาใช้ในการกำหนดพื้นที่การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 59 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการตาม ม.44 ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีการครอบครองพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งปิดประกาศไปแล้วทั้งหมด 431 แปลง ใน 27 จังหวัด เนื้อที่ 437,156.081 ไร่ โดยเนื้อที่ที่สามารถยึดคืนได้ตั้งแต่ครั้งแรก คือ 100,149 ไร่ (มีผู้คัดค้าน 28 แปลง 27,874 ไร่ + เหลือจากผู้คัดค้านบางส่วน 72,275 ไร่) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบหลักฐานการยื่นคัดค้าน จึงได้เร่งการตรวจสอบเอกสารที่ยื่นคัดค้านอย่างใกล้ชิด และได้ประสานให้ทางกรมพัฒนาที่ดิน เร่งนำแผนที่ Agri-Map มาใช้ในการกำหนดพื้นที่การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ และดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีระบบสหกรณ์เข้าไปดูแล เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง และสามารถได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างเต็มที่


ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกรมพัฒนาที่ดิน มีการเตรียมการด้านการวิเคราะห์ดิน การส่งเสริม และการฝึกอบรม ในพื้นที่ที่มีการจัดแปลงที่ดิน ซึ่งกำหนดการจัดแปลงโดยใช้แผนที่เกษตร Agri-Map เข้ามาร่วมด้วยเพื่อความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ยังสั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมมือกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในชุมชนทุกแห่ง ปรับวิธีการทำงานในพื้นที่ โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถเก็บตัวอย่างดิน เพื่อการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเห็นความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูกพืช เพื่อให้ทราบว่าในดินมีธาตุอาหารสำคัญอะไรบ้าง ที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูก และจะต้องทำการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีใดจึงจะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรรายย่อยได้ลดต้นทุนการผลิต โดยกรมพัฒนาที่ดินพร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดสำหรับปลูกเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่ง พด. ชนิดต่างๆ วัสดุปูนเพื่อการปรับปรุงสภาพดิน รวมทั้งการแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกสำหรับปลูก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

นายสุรเดช กล่าวอีกว่า เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์ดิน หรือขอรับการบริการตรวจวิเคราะห์ดินได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 025798515

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้