วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งผู้ตรวจฯสํารวจที่ดินสปก.ไทรโยค

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ก.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้นายธนู มีแสงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.กาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของ คสช.ที่ 36/2559 โดยมีนายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ส.ป.ก.กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ นิติกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด ส.ป.ก.กาญจนบุรี ร่วมเดินทางไปสำรวจที่ดินเนื้อที่ 1,263 ไร่ ของนางเพียงใจ หาญพาณิชย์ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ริมถนนสาย 323 กาญจนบุรี-ไทรโยค หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยนางเพียงใจ ได้เข้าพบ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 59 ได้ส่งคืนที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับทาง ส.ป.ก.กาญจนบุรี นำไปจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ที่ดินแปลงดังกล่าวสามารถนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกร ตามโครงการจัดรูปที่ดินในรูปแบบสหกรณ์ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายธนู มีแสงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางมาตรวจและติดตามผลการปฏิบัติของ ส.ป.ก.กาญจนบุรี ตามคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครอง ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมิชอบกฎหมาย ที่มีผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป คาดว่าภายในเดือน ก.ย.นี้ ก็คงจะดำเนินการได้ตามแผน

ด้านนายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดิน จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ส.ป.ก.กาญจนบุรี ได้ดำเนินการเดินหน้าการจัดที่ดินทำกินแปลงที่ 14 ของนางเพียงใจ ตามนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้สั่งการให้ ส.ป.ก.กาญจนบุรี เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินที่ยึดคืนมาได้ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 36/2559 แก่ผู้ยากจนและผู้ไร้ที่ดินทำกินตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยประสานงานกับสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่เพื่อทำการปรับพื้นที่ และจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์สรุปว่าพื้นที่แปลงที่ 14 มี ความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นกรมปศุสัตว์และ ส.ป.ก. จึงได้หารือในเบื้องต้นจะดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหลัก

ทั้งนี้จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร เฟสแรก จำนวน 100 ราย รายละ 3 ไร่ โดยมีการสร้างที่อยู่อาศัยและคอกแพะในเนื้อที่ 300 ไร่ พร้อมทั้งกันพื้นที่เพื่อปลูกแปลงหญ้ารวม จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ไร่ และจะมีการขยายต่อในเฟสที่สอง เมื่อ ส.ป.ก.กาญจนบุรี มีความพร้อมในการปรับขยายพื้นที่ทำกินต่อไป.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้นายธนู มีแสงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาที่สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.กาญจนบุรี 8 ก.ย. 2559 07:58 8 ก.ย. 2559 08:05 ไทยรัฐ