วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทน.ระยอง ชูโฉมใหม่ "สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์"

ยุคนี้แม้รัฐบาล คสช.ตามไล่บี้ตรวจสอบการทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง...!

แต่ใช้ว่าคน อปท.จะหยุดนิ่ง ยังเดินหน้าพัฒนาพื้นที่และสร้างความสุขให้ประชาชน อย่างที่ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง กำลังทำภาพให้เห็นในขณะนี้

ล่าสุด...เมื่อมองไปที่ “สะพานเปี่ยมพงศ์สานต์” สะพานคอนกรีตเก่าแก่แห่งแรกของ จ.ระยอง สร้างข้ามแม่น้ำระยองบนถนนตากสินมหาราช

เมื่อปี 2495 ในสมัย นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นพ่อเมือง

นายวรวิทย์ เห็นว่า ตลอดเวลาเส้นทางลงจากสะพานแห่งนี้ พุ่งตรงสู่ศูนย์กลางการบริหารงานจังหวัด เป็นที่ตั้งศาลจังหวัด ตำรวจภูธร ที่ว่าการอำเภอเมือง ที่ดิน วิทยาลัย โรงเรียนประจำจังหวัด และชุมชนชายทะเล

ส่งผลทำให้สะพานมีความยาวกว่า 30 เมตร อยู่ในสภาพทรุดโทรม หลังถูกใช้งานมายาวนาน 65 ปี ประกอบกับสภาพยังไม่สอดรับกับปัจจุบัน เมืองระยองเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสำคัญๆ

ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น สภาพสะพานจึงแลดูคับแคบเหมือนคอขวด รถราทั่วทิศทางที่สัญจรไป-มา เข้าไปแออัดอยู่บนสะพานต่อเนื่อง ที่ร้ายกว่านั้น เมื่อต้นปีนี้ สะพานเกิดแตกร้าวจนต้องสั่งห้ามรถบรรทุกวิ่งผ่าน

เทศบาลจึงต้องเจียดงบพัฒนา 35 ล้านบาท เตรียมสร้างสะพานใหม่ แต่ปรับเปลี่ยนไปใช้อัลลอยเป็นวัสดุก่อสร้าง พร้อมกับอนุรักษ์รูปทรงให้คล้ายสถาปัตยกรรมสะพานเดิมที่คนระยองภาคภูมิใจให้มากที่สุด

ช่องการจราจรจากเดิม 4 เลน ก็ขยายเป็น 6 เลน กลางสะพานทั้ง 2 ข้าง ทำเป็นพื้นที่โค้งออกไปด้านนอก กว้างประมาณ 5 เมตร กำหนดสร้างเสร็จราว 1 ปีเศษๆ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถไปยืนเต๊ะท่าถ่ายภาพโชว์

แต่ก่อนหน้านั้น วันที่ 13-14 ตุลาคม เทศบาลจึงกำหนดจัดงาน “รื่นรมย์ชมสะพานเปี่ยมฯ” ให้ประชาชนไปเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก่อนจะปิดสะพานในวันที่ 10 ตุลาคม แล้วลงมือทุบทิ้งวันที่ 15 ต.ค.59

วาดหวังให้สะพานเก่าแก่ 65 ปีแห่งนี้ ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจคนระยองอย่างไม่รู้ลืม.....!

สุรสิทธิ์ ทุมมานนท์

8 ก.ย. 2559 07:40 8 ก.ย. 2559 07:50 ไทยรัฐ


advertisement