วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“อภิศักดิ์” แจกสวัสดิการคนจน รายได้ไม่ถึงแสนขึ้นรถเมล์ฟรี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment ครั้งที่ 6/2559 ได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการรับและการจ่ายเงินของส่วนราชการ รวมถึงสวัสดิการภาคประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว จำนวน 8 ล้านคน เพื่อเริ่มให้บริการได้ในช่วงเดือน ต.ค.นี้ ขณะที่การรับและการจ่ายเงินของส่วนราชการจะเริ่มได้ในเดือน ก.ย.นี้ นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการปรับระบบคิดค่าบริการ ในการให้บริการสาธารณะรถเมล์ รถไฟฟ้า เรือ ผ่านบัตรพร้อมเพย์ เมื่อรัฐบาลนำส่งเงินเข้าบัตรให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยใช้บริการ โดยรัฐบาลต้องแบ่งกลุ่มผู้รับการช่วยเหลือ เช่น รายได้ 100,000 บาทต่อปี จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ขึ้นรถเมล์ครึ่งราคา แต่หากรายได้ต่ำกว่ากำหนดให้ใช้บริการฟรี

นอกจากนี้ ยังเตรียมนำระบบพร้อมเพย์มาใช้กับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของการประกันวินาศภัย ประกันชีวิต เพื่อจ่ายชดเชยให้กับผู้เอาประกันได้อย่างตรงจุด เช่น การจ่ายเบี้ยประกันของรัฐบาลให้กับเกษตรกร 20 ล้านครัวเรือนในโครงการประกันภัยพืชผลและหากพืชผลเสียหายบริษัทประกันจะได้จ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ได้โดยตรง ขณะที่การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯจะเปลี่ยนการชำระเงินและส่งมอบหลักทรัพย์จากเดิม 3 วัน เหลือ 2 วัน และตั้งศูนย์เคลียร์การซื้อขายหุ้น.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment ครั้งที่ 6/2559 ได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องการรับและการจ่ายเงินของส่วนราชการ... 8 ก.ย. 2559 04:56 8 ก.ย. 2559 04:56 ไทยรัฐ