วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มก.-การบินกรุงเทพฯ ปั้นนิสิตมืออาชีพ

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เมื่อวันที่ 7 ก.ย. มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มก.กับบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด จัดโครงการเปิดบ้านสอนน้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านสอนน้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน มีกำหนดระยะเวลา 16 เดือน ตั้งแต่ ก.ย.2559 ถึง ธ.ค.2560 เพื่อพัฒนาทักษะของนิสิตด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ให้สามารถเข้าสู่โลกของอาชีพอย่างมืออาชีพ อาทิ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบริการด้านธุรกิจการบิน เช่น งานต้อนรับบนเครื่องบิน งานต้อนรับภาคพื้นดิน งานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร เป็นต้น โดยบริษัทการบินกรุงเทพฯ จะเปิดบ้านให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของ มก.เข้าเรียนรู้ที่สนามบินสุโขทัย จ.สุโขทัย และในอนาคต มก.คาดหวังที่จะต่อยอดความรู้ไปยังสาขาวิชาอื่นๆ เช่น การเกษตรกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนิสิตที่เรียนโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย เป็นต้น.

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เมื่อวันที่ 7 ก.ย. มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มก.กับบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด จัดโครงการเปิดบ้านสอนน้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน 8 ก.ย. 2559 04:28 8 ก.ย. 2559 04:35 ไทยรัฐ